Český jazyk 5

Z důvodu pracovní neschopnosti zapisuji informace až nyní.

Pracujeme s PS Hravá čeština a učebnicí Český jazyk - Fraus. Čítanky máme ve škole. Používáme staré vydání " Čítanka - nová škola", ve které čteme zajímavé články k učivu vlastivědy ( Staroměstský orloj, Golém, Česká republika, ...). Další čítanka je od nakladatelství Fraus s ukázkami z dobrodružných, fantastických, scifi knížek, ukázkami z poezie, ... .

Vzhledem k nejisté situaci vynechávám v 1. pololetí dílnu čtení. Žáci mají číst doma svoji knihu (jedna kniha v 1. pololetí). Ve třídě máme třídní knihovičku s hezkými knihami určenými pro 5. ročník. Většina žáků má u mne svoje knihy určené  pro projekt:"Čteme s druháky". Z důvodu zákazu stýkaní se žáků různých tříd, tento projekt bude posunut. Knihy rozdám žákům zpět příští týden domů.

Opakujeme (gramatické jevy) ze 4. i 3. třídy. Začali jsme vyjmenovanmi slovy -viz školní sešit. V rámci upevňování poznatků se k vyjmenovaným slovům budeme ještě vracet, např. PS str. 29 - 35. Začali jsem Národní jazyk -nářečí, PS str. 2,3 - hotovo.

V úterý 29.9. si napíšeme diktát na vyjmenovaná slova.