Český jazyk 4

24. 9. 2020

 

Český jazyk 

 • UČ4 – str. 11, přečíst si tabulku ‚Psaní velkých písmen‘ 

 • UČ4 – str. 11, cv. 18 – přepsat do školního sešitu
  (první 4 řádky, začíná slovy Česká republika, končí slovem závody)


 • UČ4 – str. 12 – cv. 20 – udělat první dvě odrážky
  Zdůvodni psaní velkých písmen‘ 
  Vyhledej věty tázací a rozkazovací‘

 • UČ4 – str. 19, cv. 21 - ústně

 • DÚ – PS4 – str. 8, cv. 10 celé


 

Český jazyk – sloh 

 • Vyprávění
  3 části: Úvod
              Děj
              Závěr
 • Napsat vyprávění na téma ‚Můj nejlepší dárek‘ – do školního sešitu

 
23. 9. 2020

 

Český jazyk

 

 • UČ4 – str. 9, cv. 11 – přepsat do školního sešitu řádky 4 - 6 (začíná slovem Rybáři, končí slovem vyviklaly.)
 • UČ4 - str. 11, cv. 17 - přepsat do školního sešitu

 • Opakování slovních druhů, vyjmenovaných slov


 
22. 9. 2020

 

Český jazyk – dílna čtení

 

 • Vyberte si knihu - přečíst alespoň 10 stránek
 • Poté zodpovězte na tyto otázky (do školního sešitu z druhé strany sešitu):

1) Jaké postavy v knize vystupují?
2) Kde se děj odehrává?
3) Kdy se děj odehrává? Jak si to poznal?
4) Jak / čím kniha začíná?
5) Má prostředí nějaký význam pro děj příběhu?
6) Četl jsi někdy podobný příběh? Pokud ano, v čem byl podobný / stejný?
6) Používal autor nějaká zvláštní slova? (např.: cizí slova, zkratky, nářečí, ...)
7) Dokážeš určit žánr? (např.: pohádka, bajka, ...) 

 

 

 

Český jazyk - literatura

 

 • Čtení s porozuměním – nutno vytisknout PL s textem
  PL najdete dole v příloze (PL_LIT - Chlubivý člověk)
 • Přečíst nahlas, poté splnit úkoly z PL
 • Otázky, úkoly navíc:
  1) Jak by ses na konci zachoval/a ty?

  2) Na druhou stranu PL přepište první větu a určete všechny slovní druhy.
  ‚Jeden chlubivý člověk vyprávěl, kde všude byl a jaké kraje procestoval.‘

  3) Nakreslete obrázek k textu, který jste si přečetli.

  

! Pracovní listy prosím přinést zpět do školy, děkuji !

 

 
21. 9. 2020

 

Český jazyk

 

 • žáci doplňují cvičení z předešlých hodin

 

 • UČ – str. 9, cv. 11 – přepsat do školního sešitu první 3 řádky


 
18. 9. 2020

Český jazyk

 • žáci doplňují cvičení z předešlých hodin
 • Dole v příloze najdete dva PL na procvičení slovních druhů (PL - slovní druhy 1, PL - slovní druhy 2)

 

 


 
17. 9. 2020

 

Český jazyk

 • UČ4 - str. 6, celá (cv. 1 - ústně, cv. 2 do školního sešitu)
 • Úkoly navíc:
  UČ4 - str. 10, cv. 14, 15 (do školního sešitu)
 • žáci doplňují cvičení z předešlých hodin, pokud je nestihli


Český jazyk - sloh

 • UČ4 - str. 8, cv. 8 celé
  - přečíst, napsat do školního sešitu - stačí v bodech

  - poslední bod zadání 'Dokonči dopis v podobném duchu' - do školního sešitu
 • + Najdi v dopise slova vyjmenovaná a slova příbuzná.


 • Okopírované stránky učebnice najdete dole v příloze. 

 
16. 9. 2020

 

Český jazyk

·      UČ 4. třídy – str. 7, cv. 3, 4
                           - str. 9, cv. 12

 • Okopírované stránky učebnice najdete dole v přílohách (UČ4 - str. 7; UČ4 - str. 9)


PS 4. třídy - str. 6-7, cv. vyjmenovaná slova (pokud máte splněnou půlku z předchozí hodiny, doděláváte zbytek,
                                       pokud jste ještě nezačali, vyplníte od každého cvičení dva řádky)

                  - str. 4, cv. 1, 3

                  - str. 5, cv. 6, 7

 • Okopírované stránky PS najdete dole v přílohách (PS4 - str. 6, PS4 - str. 7, PS4 - str. 4, PS4 - str. 5)


PS 3. třídy - str. 35, cv. 3, 4


Úkoly navíc: PS 3. třídy - str. 34, cv. 1, 2 (ke cv. 2. https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU )

                      Procvičování skladby slova: https://www.umimecesky.cz/tvorba_slov_mala_sada-2-uroven/3992


Úkoly lze dodělat i ve čtvrtek - 17. 9. 2020

 

·   
15. 9. 2020


Český jazyk – dílna čtení

 • Vyberte si knihu - přečíst alespoň 10 stránek
 • Poté zodpovězte na tyto otázky (do školního sešitu z druhé strany sešitu):

1) Jaké postavy v knize vystupují?
2) Kde se děj odehrává?
3) Kdy se děj odehrává? Jak si to poznal?
4) Jak / čím kniha začíná? 
5) Má prostředí nějaký význam pro děj příběhu?
6) Četl jsi někdy podobný příběh? Pokud ano, v čem byl podobný / stejný?
6) Používal autor nějaká zvláštní slova? (např.: cizí slova, zkratky, nářečí, ...)
7) Dokážeš určit žánr? (např.: pohádka, bajka, ...) 


Český jazyk - literatura

 • Čtení s porozuměním - pracovní list ‚Lenka zachraňuje‘ najdete dole v příloze
 • Přečíst a splnit úkoly z PL
 • Otázky, úkoly navíc (prosím o napsání na druhou stranu PL):

  1) Co by si udělal/a ty na jejím místě? Jak by ses zachoval/a?

  2) Přepište první a poslední větu a určete všechny slovní druhy.
  ‚Jednou v sobotu ráno otevřela Lenka dveře.‘                     ‚“Jupí! Vykřikla Lenka.‘

  3) Nakreslete obrázek k textu, který jste si přečetli.

 

! Pracovní listy prosím přinést zpět do školy, děkuji !