Český jazyk 4

22.6. - 26.6.

Děkuji všem rodičům, kteří spolupracovali při domácím učení. Vážím si Vaší práce.

Prosím o založení PS, díl 2 - budeme v něm pokračovat v 5. třídě.

V posledním týdnu školního roku si projdi učebnici českého jazyka a dej ji do pořádku. Slepuj, gumuj, .... Odevzdávat budeš hned v září.

Dobrovolně si opakuj učivo gramatiky, dodělej cvičení, která jsi nevypracoval a čti si nahlas. 

Informace: Neobdržela jsem od některých žáků záznamy z četby. 


Úkoly až do 25.6

PS str. 13/ cv. 4 - začli jsme společně - dodělat

PS str. 14/cv. 6 - začli jsme spolěčně -dodělej pouze pravopis

PS str. 14/ cv.7 - začli jsme společně - dodělat

PS str. 15/cv. 9 - podtrhni podměty a doplň koncovky u sloves ( přísudku)                      Například: Za výlohou obchodu stály televizory. 


Nezapomínej číst!!

Knihu nebo i knihy jsi jistě dočetl. Pošli mi záznam o jedné přečtené knize. ( Honzík Ch.mi už poslal 2x, má tedy splněno).

 •  název knihy, autora, počet stran
 • vyber si libovolnou postavu ( i zvířecího hrdinu) a zkus napsat vlastnosti (kamarádská, drzá, milá, pomlouvačná, ochotná,zlá,...)
 • napiš stučný obsah knihy - 10 vět i více
 • kolik bodů dáváš knize:  1,2,3,4,5  a proč?
 • komu knihu doporučuješ
 •  nakresli obrázek (ilustruj)

Informace: Příští online hodina (18:6.) odpadá!

PS/ díl 2 prosím uschovat do 5. třídy. Nové PS pro 5.třídu jsem pro žáky neobjednávala. Budeme pokračovat v tomto PS.

 

Hodiny (11.6.) se neúčastnil (bez omluvy) Jakub Šulc.

 

Úkol do další online hodiny 11.6.

Koncovky přísudku v minulém čase v množném čísle - tabulka v učebnici str. 103 nahoře. Je nutné abys pravidla uměl(a) používat!

Říkali jsme si,že si můžeš tabulku opsat či nakopírovat jako pomůcku a používat při doplňování pravopisu.

Začali jsme v PS str 13/cv. 3. Například: doručovatelé roznášeli - měkké i , odůvodnění : doručovatel je podmět v rodě mužském a je žije. Cvičení dodělej. Zdůvodnění si říkej nahlas.

PS str.13/cv. 5 - přečti si zadání, napiš 4 přísudky, například: parníky dopluly - y rod mužský, neživotný

 

Úkol do další onlin e hodiny 4.6.

Na minulé hodině jsme společně pracovali v PS:

 • cvičení 2/str. 8 - cvičení dodělej
 •  cv. 3/  str. 9 - dodělej
 •  cv. 4/ str. 9 - máme udělané dvě věty - dodělej
 • cv. 5/ str. 9 - máme hotové a) , b) - dodělej ( nápověda slov - bouřka, váží, barva)

Nezapomínej na čtení knihy. Chválím Honzíka Ch. , který mi dobrovolně poslal referát o knize, kterou četl a moc hezky popsal děj knihy ( 2 stránky A4).

 

Úkol na týden 24.5. - 28.5.

Ve čtvrtek 28.5. se těším na online setkání.

Prosím žáky, kteří si nestačili napsat diktát(je to diktát, který jsme již měli, proto očekávám málo chyb), aby požádali o diktování někoho z rodiny.

Do sešitu : učebnice cv. 12/ str. 95 

 • Každou větu opiš na řádek  (8 vět). Urči holý podmět a holý přísudek - správně podtrhni ve větách a spoj holou větu dvojitou čarou( jak je na str. 94 v rámečku, říkali jsme na online setkání.
 • Ve větách označ rozvitý podmět  (rovnou čarou) a rozvitý přísudek (vlnovkou) - pokud ve větách je.

 

 

Úkoly na týden 18.5. - 21.5.

a) Učebnice str. 93 -probírali jsme učivo v rámečku Podmět a přísudek. Začali jsme cv. 5 na této straně nahoře. Cvičení dodělej do konce od spojení Martina odpoví. Podměty podtrhni rovnou čarou, přísudky podtrhni vlnovkou.

 • do sešitu začni psát na každý řádek jedno spojení. Piš přesně podle mého návodu!
 • začni od: Martina odpoví. Kdo, co odpoví? Martina (podmět)                                                                              Co udělá Martina? Odpoví (přísudek). 
 • Košťata stála. ....
b) učebnice str. 99 / cv. 26 - diktát
Popros někoho z rodiny o diktování. Piš opět do sešitu. Chyby si oprav do opravy pod diktát,  napiš opravu se zdůvodněním. Chyba je i čárka, háček, ..  Kdo by měl 9 a více chyb, prosím o přepsání celého diktátu podle učebnice.

c) nezapomínej na četbu. Opět 5 stránek za den.

 

Online setkání bude opět ve čtvrtek 21.5. od 10:00 do 10:45.  10:00 až 10:15 "mrkneme" na vlastivědu!

Těším se na vás!


Úkol na týden 11.4. - 15.4. 

Milí žáci, ve čtvrtek 14.5. se opět setkáme v 10:00 hodin. Naše online setkání bude delší, počítej do 10.45 hod. Na začátku si zkontrolujeme řešení domácího úkolu z vlastivědy.

Těším se na vás!

Úkoly, na kterých jsme se domluvili:

 • učebnice str.23/cv. 4 - celé -pracuj do svého sešitu
 • učebnice str. 87/cv.14 - pracuj do svého sešitu
 • PS díl 2/ str.6 / cv. 8

Odkazy na dobrovolné domácí procvičování:

  www.mojecestina.cz

  www.pravopisne.cz

  www.matika.in

  www.skolasnadhledem.cz

 

Práce na krátký týden od 4.5. do 7.5.

Milí žáci, ve čtvrtek 7.5. se setkáme online v 10.00 hodin. Doufám, že se spojení  podaří nám všem. Na práci si připrav učebnici, PS díl II., sešit na zápisy.

 • Do sešitu si opiš tabuku v učebnice str. 86 nahoře: Nadpis: 3 skupiny slovesného způsobu
 • učebnice str. 87 /15 - vyber si jedno téma a dopiš, co si myslíš. (Například: Kdybych se ráno probudila jako želva, tak bych se radovala, že je jaro a bude léto. V zimě totiž spím).
 • k procvičení pravopisu opiš do sešitu cv.4 ze str.92

 Čtení:

 Pokračuj prosím ve čtení své druhé knihy. Nezapomeň přečíst 20 stránek.

 

Úkol na týden od 27. 4. do 30.4. ( 1.5. je státní svátek, není výuka)

 • pracuj s touto stránkou, kterou asi znáš z angličtiny

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

 • klikni na 1.políčko ve 3.slopci - čeština
 • vzhledej si hlavně cvičení : pády u podst. jmen, rody podst. jmen, čas u sloves, sloveso být, ...
 • dále pracuj na cvičeních podle svého tempa
 • vracej se k chybám, zdůvodni si je a zkus si cvičení ještě jednou
Čtení:
 • Pokračuj prosím ve čtení své druhé knihy. Nezapomeň přečíst 20 stránek.

Vážení rodiče, ráda bych se s Vašimi dětmi spojila online a prosím o pomoc při přihlášení. Posílám následující informace k online výuce.

Pokud máte zájem a technické možnosti, mohli bychom se čtvrťáky vyzkoušet výuku online v prostředí Microsoft Teams. Nebude to samozřejmě výuka v pravém slova smyslu, spíše možnost, jak se vidět a slyšet mezi sebou a nějakým způsobem řešit i domácí výuku.

Co je potřeba:

 • technické možnosti ( NTB nebo počítač s kamerou, mikrofonem a reproduktorem nebo "chytrý" telefon)
 • podle dalšího návodu aplikaci spustit

ONLINE VÝUKA - v aplikaci TEAMS:

 1. Klikněte na odkaz:  https://login.microsoftonline.com/
 2. Klikněte na fialovou ikonku TEAMS
 3. Zadejte uživatelské jméno:

jmeno.prijmeni@skolarosice.onmicrosoft.com (př. jan.novak@skolarosice.onmicrosoft.com)

heslo: heslo, které používáš ve škole na přihlášení k PC (bylo nastaveno zakzakzak,to si můžete změnit na nějaké své)

 1. Nabídne vám, buď si aplikaci stáhnout, nebo pracovat pomocí prohlížeče. Jelikož budeme aplikaci pravidelně užívat, je lepší si aplikaci nainstalovat.
 2. Napište mi (buď rovnou v aplikaci či na školní mail), zda se vám podařilo.
 3. Stejnou aplikaci MS Teams máte možnost si stáhnout do chytrých telefonů s tím, že uživatelské jméno a heslo pro přihlášené je stejné jako v bodě 3.

Budu se těšit, že se nám všem spojení podaří a příští týden bychom mohli vyzkoušet. Nabízím čtvrtek 30.4. v 10.00 hodin.


 

Úkol na týden od 20.4. do 24.4.

 • procvičíme psaní:

- vezmi si sešit, napiš datum, otevři učebnici stranu 94/ cv. 9, přemýšlej a piš do sešitu

- požádej mamku a piš podle diktátu (str. 99/26)

 • seřaď slova od A do Ž1,  A do Ž2
 • seřaď slova od Ž od A1,  Ž do A2
 •  pje/ pě,  bje/ bě,  vje/ vě,   bě,pě, vě
 •  další cvičení jsou dle tvého uvážení
 • Čtení:
 • svoji knihu máš jistě přečtenu a začni číst novou ( máš přečíst 2 knihy za 2.pololetí a v tomto stavu, kdy je škola zavřená zvládneš třeba i více knih)
 • připomínám, že čteme beletrii, tedy ne encyklopedie, ne životopis (knihy o slavných lidech),ne naučné knihy          ( dinosauři), ..
 • postupuj jako při četbě své první knihy:
 • přečti se denně aspoň  4 stránky ( za týden tedy zvládneš aspoň 20 stránek)
 • v pátek 20.3. po přečtení počtu stránek napiš na volný list papíru A4 :
 • datum, název knihy, počet stran
 • nadpis: O čem jsem četl(a) -napiš 5 i více vět, o čem jsi četl
 • nakresli obrázek (ilustruj)
 • listy, které budeš vypracovávat si dávej do fólie

 

 

Nové úkoly dávám hned na začátek této stránky! 

Info: Na programu ČT 2 UčíTelka jsou občas zajímavá vysílání 

Na tomto odkazu najdete rozvrh vysílání, pokud kliknete na konkrétní datum, zobrazí se vám, co kdy vysílají:

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh-a-materialy/

 

Úkol na týden od 14.4. do 17.4.

a) klikni na 4. třída, po straně se objeví záložka: podstatná jména, přídav. jména, ...  Celý týden si opakuj slovní druhy dle svého tempa ( kontrola se ti zobrazí, pouč se z chyb), nic nepiš písemně.

b)  klikni na záložku Čtení s porozuměním- poezie - Nehoda- báseň opiš do svého založeného (nového) sešitu či na volný papír A4 a vypracuj písemně 6 úkolů, které jsou pod básní.

Například: Otázka č. 2) ruce, ruka, ruka, nohy, ....

Otázka č. 3) ..................

 

 Připomíním domácí úkol do 13.3.2020:

- PS díl 1., str. 48/cv. 9

- PS díl 1., str. 44/ cv. 11 - např. první obrázek představuje HELMU ( začni psát písmeno H k číslu1 a postupuj dále), ta HELMA - vzor ŽENA ( žena napíšeš na linku pod obrázek)

 

Úkol na týden 16.3. až 20.3.

V případě dotazů mi napište na školní e mail: zdenka.vrabcova@skola-rosice.net

Čtení

 Pracuj se svoji knihou, pokud ji máš ve škole , tak zační číst knihu novou. ( Neomlouvám, že jsi žádnou knihu neměl. Připomínám, že čteme beletrii, tedy ne encyklopedie, ne životopis ( Jágr),ne naučné knihy( dinosauři), ..

 • přečti se denně aspoň  4 stránky ( za týden tedy zvládneš aspoň 20 stránek)
 • v pátek 20.3. po přečtení počtu stránek napiš na volný list papíru A4 :
 • datum, název knihy, počet stran
 • nadpis: O čem jsem četl(a) -napiš 5 i více vět, o čem jsi četl
 • nakresli obrázek (ilustruj)
 • listy, které budeš vypracovávat si dávej do fólie

Český jazyk  - vše si vkládej do fólie ( desek)

učebnice str. 67/cv. 24 Diktát
 • pracuj na  linkované papíry  nebo do náhradního sešitu( školní sešity jsou ve škole)
 • diktát opiš na linkovaný papír, nezapomeň na datum
 • udělej si pod psaním 3 sloupce
 • do 1. sloupce vypiš z textu podst.jména rodu mužského a vzor ( např. roce- rok -hrad)
 • do 2.sloupce vypiš podst.jména rodu ženského a vzor ( např. zima - žena)
 • do 3.sloupce vypiš podst.jména rodu středního a vzor ( např. období - stavení)
učebnice str. 121/ cv. 22
 • opiš cvičení s doplněným pravopisem
 • opět pracuj na listy či do sešitu a vlož do fólie


Doporučuji sledovat zítra od 9.00 hodin na TV2 - pořad pro žáky UČItelka .

Úkoly na týden od 23.3. do  27.3
 
Čtení

- pokračuj ve čtení své knihy, už máš přečteno aspoň 20 stránek a tento týden zvládneš opět 20 nebo i víc
 • přečti se denně aspoň  4 stránky ( za týden tedy zvládneš aspoň 20 stránek)
 • v pátek 27.3. po přečtení počtu stránek napiš na volný list papíru A4 :
 • datum
 • nadpis:O čem jsem četl(a) -napiš 5 i více vět, o čem jsi četl
 • nakresli obrázek  (například:přírodu, zvířátko, postavu,  .....)
 • list přidej  do fólie

Český jazyk

Prosím rodiče, aby svému dítěti poskytli nějaký volný sešit, který doma najdou. Většina žáků má sešit ve škole a psát stále na papíry není vhodné ani přehledné.

V pořadu TV UČItelka probírali slovní druhy, které my jsme také probírali.

 • Opiš věty a urči slovní druhy, které piš číslicí nad slova nebo vedle vět. 

Půjdeš zítra na procházku se psem? 

K obědu máme zeleninovou polévku, houskový knedlí a omáčku.

Postupuj podle příkladu: Dnes máme zábavnou školu.   6, 5, 2, 1

 

 • Pracuj s touto stránkou, která tě bude jistě bavit a procvičuj si pravopis. U každého rodu je 10 cvičení s kontrolou, tedy celkem 30 cvičení. Každý  den ti doporučuji udělat si 3 cvičení.Tedy celkem zvládneš 15 cvičení. Dalších 15 zvládneš příští týden. Nešvindluj v dolpňování pravopisu. Když se ti ukáže chyba,přemýšlej,proč a zdůvodni si !!! 
 •  www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
 • PS díl 2 , str. 6 / cv. 7, cv.9 (například  při chování v přírodě může být zákaz trhání květin a v kulaté zákazové  značce může být například květina, která by byla přeškrtnuta)

 

Úkoly na týden od 30. 3. do 27.3.

Děkuji rodičům, kteří mě kontaktují v případě nějakých nejasností. Snad jsem reagovala na vás všechny. 

Čtení:

Zdá se, že některé děti knihu tento týden dočtou. 

 • v pátek 3.4 po přečtení počtu stránek  (20)
 • nadpis:O čem jsem četl(a) -napiš 5 i více vět, o čem jsi četl
 • nakresli obrázek  (například:přírodu, zvířátko, postavu,  .....)
 • list přidej  do fólie

Český jazyk:

 • Pracuj se stránkou jako minulý týden. 15 cvičení bylo na týden,  tento týden jistě zvládneš zbylá cvičení.
 • www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
 • Budeme pokračovat  v zákazech a příkazech, proto PS str. 7/ cv. 10 ( například "Pohni" -můžeme napsat zdvořile jako: Pojď prosím rychleji.
 • PS str 7 / cv. 11 ( například: Zákaz zamykání dveří můžeš přeměnit v příkaz: Odemkni dveře!) nebo tvar Sedněte si na zem v zákaz Nesedejte na zem!
 • zákazové značky máme i na str. 29 / cv. 6, 7 v PS - tato cvičení také  lehce zvládneš
dobrovolné cvičení:
- krásná křížovka v PS str. 34 / cv. 7 ( například: k botičce bych napsala malá bota)
Milí žáci, 
od čtvrtka 9.4. jsou velikonoční prázdniny! Úkoly dávám tedy pouze na:
pondělí 6.4.
 • nejméně 3x obejmi svoje rodiče
 • nejméně 3x dej mamce pusu a řekni, jak ji máš rád
 • ukliď si v pokojíku  ( nebo ve svém koutku)
 • přeříkej si tvrdé souhlásky  ( h, ch, ... )
 • přeříkej si měkké souhlásky ( ž,š, č, .....)
 • přeříkej si obojetné souhlásky (b, f, l, ....) a vyjmenovaná slova
úterý 7.4.
 • nejméně 3x obejmi svoje rodiče
 • nejméně 3x dej mamce pusu a řekni, jak ji máš rád
 • zameť v kuchyni
 • prostři stůl k obědu ( k večeři)
 • přeříkej si slovní druhy a řekni si ke každému druhu příklad ( daleko - příslovce, ..)
středa 8.4.
 • nejméně 3x obejmi svoje rodiče
 • nejméně 3x dej mamce pusu a řekni, jak ji máš rád
 • zalej květiny v bytě 
 • vynes odpadkový koš
 • utři prach
 • přeříkej si rody podst. jmen a jejich vzory
Milé děti, přeji vám i vašim rodičům hezké velikonoční svátky!PřílohaVelikost
Soubor DČ PL.docx214.47 KB