Český jazyk 4

 9.9. 2019 - domácí úkol

učebnice str. 6, přepsat 4 řádky básně Zvoní do domácího sešitu, barevně odlišit souhlásky a samohlásky.

V pondělí 5. vyučovací hodinu budeme mít vždy Dílnu čtení -  žák si přinese knihu, kterou čte/ bude číst.

V pátek 3. vyučovací hodinu bude vždy Čtení - čítenka s sebou nebo nechat ve třídě.

Plán 9.9. - 13.3.

Opakování gramatiky:

- stavba slova ( slabičnost, samohl., souhlásky - tvrdé, měkké, obojetné)

- souhlásky znělé/ neznělé - b/p, d/t, z /s (pravopis)

- abecední řazení slov

- synonyma, antonyma

- vlastní jména (pravopis)

Čtení - čítanka: článek Ztraceni v čase (Petra Braunová) - práce s textem

Sloh - zážitek z prázdnin

Upozorňuji na nutnost obalených sešitů + učebnic + PS