Čertovské dopoledne v naší škole

Rok utekl jako voda a opět nastal čas sčítání. Jakého sčítání? Přeci sčítání hříchů našich malých i velkých školáků.  

Ve čtvrtek stěny naší školy rozezněly zvuky řetězů, vidlí a chodby zdobila návštěva ze samotného pekla. Jedenáct čertů, dva andílkové a Mikuláš zavítali do všech tříd naší školy a školičky, aby si s dětmi vyříkali prohřešky. Některé lehce pokárali a napomenuli, jiné zase pochválili. Slzičkám se některé dětičky neubránily, avšak pekelná návštěva byla opravdu hodná a postačila si se slibem, že se hříšníci polepší, zazpívanou písničkou či zarecitovanou básničkou. Žádný hříšník tedy nemusí přikládat do pekelného kotle, i když mnozí to měli jen o chloupek.

Práce čertů, Mikuláše a andílků byla náročná. Umíte si vůbec představit, kolik hříchů bylo zapsáno v Knize hříchů? Avšak i přesto se s námi pekelná návštěva po obchůzce neloučila. Jelikož pekelná skupina vážila za námi dlouhou a namáhavou cestu, strávila s námi celé dopoledne a pro školní hříšníky si připravila dvě hodiny plné tance, soutěží a her.

Celý den byl bezvadný, a i přes občas menší či větší obavy a strach si snad všichni žáci čertovské dopoledne užili.

Moc děkuji všem deváťákům za vzornou přípravu a organizaci celého dne – za výrobu nádherných masek, vytvoření programu, her, diplomů, zajištění aparatury, hudby … Dále děkuji paní Čápové, které nám ochotně zapůjčila mikulášský kostým a paní Sodomkové za upečení fantastických perníčků.


Jaroslava Stupavská, třídní učitelka 9. třídy

Rubrika: