Beseda k volbě povolání

 Dobře a zodpovědně se rozhodnout o svém budoucím povolání není jen tak! Žák provádí volbu povolání v době, kdy na ni ještě není tak zralý a potřebuje pomoc.  4.10.2017  s žáky navštívíme IPS ÚP (informační a poradenská služba úřadu práce) Chrudim, kde je pro ně připravena beseda s názvem " Jak volit povolání".