Angličtina 8

5.května 2021

1. soubor: Tahák na časy (dole)

2. Procvičování:https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/?cc=cz&selLanguage=cs

https://agendaweb.org/exercises/verbs/going-to-write-2

https://agendaweb.org/verbs/future-simple-exercises.html


15.3.-19.3.2021

1. Vocabulary: Wb page 75, Unit 2C 

2. Textbook page 24, práce s textem

3. Prepositions IN, ON

Wb page 18, ex. 1, 2,3


8.3. - 12.3.2021

1. Opakování:  Grammar: will for decisions/will pro okamžíte rozhodnutí

    https://www.youtube.com/watch?v=fZwsQsXYRGY

2. Wb page 17, ex. 3, 4

1.3.-5.3.2021 DÚ

1. Kontrola slovní zásoby: Wb page 75, 2B

2. Grammar: will for decisions/will pro okamžíte rozhodnutí

    https://www.youtube.com/watch?v=fZwsQsXYRGY

3. Wb page 16-17, ex. 2

Závěrem bude Test will for decisions

Good luck!


22.2.-26.2.2021 DÚ

1. Slovní zásoba: WB page 75, Unit 2B

2. Textbook page 22: poslouchat a čist příběh

    https://www.youtube.com/watch?v=xG3b3zI301o

3. Wb page 16, ex. 1 vyfotit a poslat DÚ na Teams. Termín do 26.2.

   Good luck!


8.2.-12.2.2021 DÚ

1. Slovní zásoba: Wb page 75, Unit 5A: Journey into space - napsat do slovníčku a nacvičit              

2. Mluvnice: Future Simple Tense - PS str.69, 2.1-2.4

    Mluvnice s Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=m4TxnbuFV1M

    Tabulky opsat do ŠS

3. PS str. 15, cv. 4

4.Test: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_-_will/Future_simple._will_ns601964ax

Termín odevzdaní do 13.února

Good luck!

1.2.-5.2.2021

1. Slovní zásoba: Wb page 75, Unit 5A: Journey into space.

                             Wb page 14, ex. 1,2,3

    Poslech slovní zásoby: Textbook, page 20, ex. 1a

    Slovní zásoba s youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VVsRPx1IIyE

2. Textbook: page 20, ex. 2a,b read, traslate, answer the question ex.2b

 Good luck!


25.-28.ledna 2021 DÚ

1. PS str. 12-13 Progress check opakování 

         cv. 1-6 Termín odevzdání 28.ledna 2021

2. Video k textu Animal migrations

 https://www.youtube.com/watch?v=XEhkYSyZ5Zs


18.1.-22.1.2021 DÚ

1. Slovní zásoba: Wb str. 75 (napsat do slovníčku)

2 Textbook: str. 17 - číst text, překládat, umět odpovědět na otázky

3. Wb str. 12, cv. 1,2

4. Časopis Gate: Gate poslední číslo: https://www.bridge-online.cz/gate/

Poslechy k poslednímu číslu: https://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-january-february-2021/

DÚ k časopisu Gate: str 18, přeložit článek . Překlad můžete poslat na Teams nebo na můj školní email. Termín do 22.1.2021

11.1.-15.1.2021 DÚ

1. Připravit rozhovor ve skupině Introducing people (Učebnice str. 15, cv. 4a)

2. Workbook str. 10, cv. 3

3. Procvičování likes/dislikes Učebnice str. 15, cv. 6,7

   Workbook str.11, cv. 4,5 

Termín odevzdaní DÚ 15.1.2021

Good luck!

4.1.2021-8.1.2021

1. Učebnice str. 15, ex. 4

2. Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=IQLeTht_5kc

https://www.youtube.com/watch?v=V7Dvcy0gq-U

3. Test: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Introducing_yourself/Introduce_yourself_il1195023mo

8.12.-18.12.2020 Samostudium. DÚ je taky na Teams 8.Aj

1. PS str. 75 1D Kids napsat do Slovníčku

2. Procvičování slovní zásoby:

https://www.cram.com/flashcards/menglish-project-3-1d-10910869

https://www.cram.com/flashcards/memorize/menglish-project-3-1d-10910869

https://www.cram.com/flashcards/test/menglish-project-3-1d-10910869

3. slovní zásoba hrou:

 https://www.cram.com/flashcards/games/menglish-project-3-1d-10910869

4. Učebnice: Text str. 14 (poslech, čtení, překlad):

  - poslech: https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs

5. PS str. 10, cv. 1,2,3.

 

Závěrem samostudia je Test, který najdete na Teams. Termín odeslaní do 18.12.2020

Good luck!

23.11.-27.11.2020

1. Slovní zásoba: PS str. 74-75, 1C - napsat do slovníčku

https://www.cram.com/flashcards/menglish-project-3-1c-10905309

https://www.cram.com/flashcards/memorize/menglish-project-3-1c-10905309

https://www.cram.com/flashcards/test/menglish-project-3-1c-10905309

Slovní zásoba hrou:

https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/menglish-project-3-1c-10905309

2. Práce se slovní zásobou a textem: Učebnice str. 12, cv. 1,2

    Poslech k textu: https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs

3. Test na slovní zásobu:

je na Teams, 8. Aj. Poslat na adresu: birdsinging@post.cz


POZOR! Dnešní hodina 18.11. Středa Skupina B bude v 10:40

1. Opakování a kontrola slovní zásoby Unit 1B (PS str. 74) a NS: tabulka PS str. 79

2. Mluvnice: PS, str. 68

3. Procvičování záporu a otázky v Past simple (PS str. 6,7, cv. 2-6)

9.11.-13.11.2020 DÚ

1. Text: A surprise for Smart Alec. Poslech:

  https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs

page 10, ex. 1

page 11, ex. 7b,c

2. Závěrem týdne je Test Past simple dole v souboru. Poslat na školní email. Termín do 14.11.

2.11.-6.11. DÚ

Halloween: Termín odevzdání do 6.11.

.1. Magazine Gate October? page 6, Text Frightening festivals and spooky ceremonies. Přeložit Úvod a čast textu Derry Hallowen. Poslat na školní email nebo přes Teams

2. Test  Halloween je na Teams. Termín odevzdání 6.11.

3. Procvičování slovní zásoby:

https://www.cram.com/flashcards/menglish-project-3-1b-10905290

https://www.cram.com/flashcards/memorize/menglish-project-3-1b-10905290

https://www.cram.com/flashcards/test/menglish-project-3-1b-10905290

https://www.cram.com/flashcards/games/menglish-project-3-1b-10905290

4. Past simple questions: be (was/were)

https://www.youtube.com/watch?v=kvuWQXR84Xo

5. Otázka u pravidelných a nepravidelných sloves:

https://www.youtube.com/watch?v=BDzTZH3168Y


11.října 2020

Aj pro skupinu A: v pátek 23.října v 1O:30

DÚ PRO CELOU TŘÍDU:

1. Přečíst: PS, str. 67, 1.2-1.5

2. PS, str. 79 Tabulka nepravidelných sloves

3. Poslech:

https://www.youtube.com/watch?v=iKfG4Gl8osY

https://www.youtube.com/watch?v=BDzTZH3168Y

4.Test: Past simple poslat na birdsinging@post.cz

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_%28ESL%29/Past_simple/Past_Simple_-_Regular_and_irregular_verbs_gy255238fy

 
Další hodina pro skupinu 8B ve středu 21.10. v 10:30

19.10.2020 Pondělí online hodina v 10:30

DÚ pro celou třídu:

- dopsat cv. 4, PS str. 5

- poslech: Past simple

https://www.youtube.com/watch?v=iKfG4Gl8osY

https://www.youtube.com/watch?v=BDzTZH3168Y

Vocabulary test Unit 1A je v souboru a poslat na email galyna.zornyshko@skola-rosice.net

 

14.10.2020 Unit 1A: A new home.

-Procvičování slovní zásoby:

https://www.cram.com/flashcards/project-3-unit-1a-11395261

https://www.cram.com/flashcards/memorize/project-3-unit-1a-11395261

https://www.cram.com/flashcards/test/project-3-unit-1a-11395261

https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/project-3-unit-1a-11395261

S překladem do Čj:

https://www.cram.com/flashcards/menglish-project-3-slovicka-1-10905141

https://www.cram.com/flashcards/memorize/menglish-project-3-slovicka-1-10905141

https://www.cram.com/flashcards/test/menglish-project-3-slovicka-1-10905141

https://www.cram.com/flashcards/games/menglish-project-3-slovicka-1-10905141


Online hodina ve středu 14.10. 2020 v 10:30

10.října 2020

https://www.youtube.com/watch?v=h8V6YPJ8ido&t=185s

https://www.youtube.com/watch?v=ZKqliwc5Eaw

Test poslat na adresu: birdsinging@post.cz

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_%28ESL%29/Present_continuous/Present_continuous_or292857ra

Good luck!


5.10.2020 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-simple-tense

https://www.karticky.cz/pritomny-cas-prosty-present-simple

https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-1

https://agendaweb.org/verbs/present_simple-exercises.html


2.10.2020 Study Present simple /continuous

https://www.youtube.com/watch?v=pehB3Lu2BxM

https://www.youtube.com/watch?v=h8V6YPJ8ido


17.-24.9.2020 Procvičování slovní zásoby

1. výslovnost:

https://www.cram.com/flashcards/menglish-project-3-introduction-0b-10910743

2. rozpomenout si:

https://www.cram.com/flashcards/memorize/menglish-project-3-introduction-0b-10910743

3. play now:

https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/menglish-project-3-introduction-0b-10910743

https://www.cram.com/flashcards/games/stellar-speller/menglish-project-3-introduction-0b-10910743


9. - 11. září

  1. Napsat slovní zásobu Introduction, Unit 1A do slovníčku
  2. Učebnice: str. 4-5 dramatizace rozhovoru, cv. 1, odpovědí na otázky cv. 2
  3. PS: str. 2-3, cv. 1,2,3,4
  4. Online: cv. 1, 6A

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs

     5. Na základě poslechu 6A napsat povídaní o sobě a nacvičit zpaměti   

 

PřílohaVelikost
Soubor VocTest 8 1A.docx14.64 KB
Microsoft Office document icon Test Past Simple94 KB
PDF icon Časy-komplet.pdf454.89 KB