Angličtina 5

4.6.

olympiáda v Aj

31.5.

Aj 2.hod. místo Př- PL Lazy Goat - cv.5 doplněné, umět slov.zásobu

30.5.

Aj není

28.5.

3.hod Aj Br - PS 42-44 - DOKONČENÍ ZE ŠKOLY

ZAPSAT A NAUČIT SLOV. 5/b

 

27.5.

Aj-Vra

Aj-Koh

24.5.

MÍT POPISKY KE SVÝM FOTOGRAFIÍM V Aj - vložit k plánu obce každý své

22.5.

Aj místo Př

21.5.

Aj 3.hod

20.5.

Aj není

15.5.

Aj místo Př

14.5.

Aj bude 4.+5.hod

píšeme test 4 - procvičovali jsme v předešlých hodinách - otázka s DO, zápor pomocí DON´T, WH - otázky,...

donést dokončený Project 3

13.5.

Aj není - výměna s Vra a Háj

6.5. AJ není, bude 7.5.

Aj bude 1.+2.hod. - učeb.str. 47/3b do dom.sešitu, dopsat slovíčka z celého U4, My project - 10 otázek (viz učeb.,  graf dokončíme společně).

2.5.

Aj není - výměna s Nov

29.4.

10 obrázků aktivit ve volném čase – nakreslené nebo vystřižené nebo vytištěné z PC – velikost karty

umět slov. po 4 culture

uče.str. 46 - číst, překl., úkoly k textu ústně

RR časopis str.14 - dopsat nová slov. Easter do slovníčku

 


Procvičování angličtiny k učivu Project 3rd najdete zde: https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level1/?&fq=LanguagePoint_facet%3A%22Grammar%22&cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

8.4.

Aj  odpadá

 

11.4.

 

Aj odpadá

 

12.4.

 

Odevzdat alespoň 1 velikonoční pracovní list

 

15.4.

 

Umět slovíčka 4C, zapsat slovíčka 4 D, 4 culture

 

PS str. 36-37

 

Učeb. Str.44 poslech s nahrávkou, splnění úkolů u zadání ústně

25.4.změna! - výměna hod. s Př

zapsaná nová slovíčka na téma Easter do svého slovníku zezadu

29.4.

 

10 obrázků aktivit ve volném čase – nakreslené nebo vystřižené nebo vytištěné z PC – velikost karty5.4.

1.hod je Aj

4.4.

zapsat a naučit slovíčka 4/C

1.4.

PS 34/2

čtení a překlad v uč. str.42

naučit mluvnici - přítomný čas sloves

28.3.

6.hod. Aj za 11.3.

22.3.

1.hod Aj

21.3.

1.hod.M

18.3.

My project - viz učebnice Unit 3 , slovíčka 4/1zapsat a naučit, PS32/1

15.3.

Aj 2.hod.

11.3.

výměna hod. - 3.hod. Kohoutová M., 4.hod. - I - Hájková

7.3.

Aj není(odučena 27.2.), je M

 

28.1.19 – po 3. hodině AJ   – mít zapsaná slovíčka U3/A, sloveso to have – ŽÁCI SI OPÍŠÍ DO MLUVN.NOTESU, případně lze tab.vytisknout a ve škole nalepit DO MLUVN.NOTESU, PS str.22
                  4. HOD  PS str. 23
Co nestihnou ve škole, dokončit doma
31.1. – Aj – mít zapsaná slovíčka 3B – Have you got a pet?, umět slovíčka 3A, B, PS 24/1,
NA 11.2.
ZAPSAT CELOU SLOVNÍ ZÁSOBU U3, naučit se slov. 3A- 3C (po thin), umět časovat sloveso to have got
  ve škole  ČASOPIS RR – STR.4+5, DOPSAT NÁZVY, SPOJIT VĚTU+VĚC,……
18.2.  MÍT ZAPSANÁ SLOVÍČKA CELÉ U3 – umět A,B,C,D. PŘINÉST SI ČISTÝ ROZVRH HODIN SE DNY V TÝDNU V AJ (doma si vyrobit na A5 Zapsat DO MLUVNICKÉHO NOTESU a naučit           TO HAVE GOT – MÍT

 

 

Kladná věta

 

Záporná věta

 

Otázka?

 

1.

(I)

HAVE GOT = ´VE GOT

MÁM

 

HAVE NOT GOT= HAVEN´T GOT

Nemám

Have I got

Mám?

2.

YOU

HAVE GOT= ´VE GOT

MÁŠ

Nemáš

Have you got

Máš?

3.

HE

SHE

IT

 

HAS GOT= ´S GOT

 

HAS NOT GOT=

HASN´T GOT

Nemá

Has he/she/it got

Má?

1.

WE

HAVE GOT = ´VE GOT

MÁME

 

HAVE NOT GOT= HAVEN´T GOT

Nemáme

Have we got

Máme?

2.

YOU

HAVE GOT= ´VE GOT

MÁTE

Nemáte

Have you got

Máte?

3.

THEY

HAVE GOT= ´VE GOT

MAJÍ

Nemají

Have they got

Mají?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.1.

zapsat slovíčka 3A, doplnit Deník k lekci 2

21.1.

Revision test 1 (opak. 1.+2.lekce) - poslechy najdete na konci nahrávky k učeb., připravte si do testu na papír text mailu kamarádovi (jak se jmenuje, kolik mu je, jakou má rodinu, odkud je a to samé o sobě - do testu budete moci opsat = 10bodů!!)

16.1.

výměna hod.s M za 17.1. - test 2

10.1.

psali jsme test slovní zásoby z Unit 2 - opis z vlastního slovníku, tuto slovní zásobu mají žáci umět zpaměti, test se bude výhledově opakovat

učebnice str. 22, cv. 2 do domácího sešitu zapsat dny, které slyším

na kartičce formátu A6(malý notes) vzorně napsanou svoji adresu ve správném formátu

mnoho žáků nemělo vpořádku pomůcky, proběhne opět kontrola (viz zapomínací list)

 

17.12.

Prac.list č.Ch6 - pokusit se volně přeložit příběh o Rudolfovi (libovolné zda ústně či písemně - lze psát z druhé str.)

14.12.

1.hod. je Aj výměnou za pondělí 10.12. - vypracovat prac.list

 

13.12.

přinést si Christmas materials, viz úkoly z minulé hodiny

7.12.

Aj 1.hod. - materiály Christmas z min.š.r., slovní zásoba z časopisu RR - umět přeložit slovíčka (označili jsme si v hodině)

6.12.

Aj -není, výměna za M

3.12.

umět slov.2C, zapsat 2D, PS16/2, přinést si materiály Christmas z minulých let-začínáme vánoční téma

30.11.

mimořádná hodina AJ(výměna) - budeme procvičovat otázku a zápor TO BE

29.11.

dopsat list Thanksgiving Day a doplnit si z něj slovíčka do slovníku(může být opis v testu), učeb. s.20 - číst a překl., do dom.s. uč. s.21/3

15.10.

test 1, umět slovní zásobu Unit 1 - celou

12.10.

Místo M bude Aj - kdo neměl v pořádku, přinese Project 1. Nutně každý donese slovník, kde má zapsaná slovíčka na téma Halloween z minulých let, doneste i pracovní listy na toto téma z minulých let. Budeme pracovat s časopisem RR.

11.10.

Z důvodu nepřítomnosti učitelky je výměna hodin - místo Aj bude M.

8.10.

Your project 1 - učebnice str 15 - na papír min. A3 (lze i balicí, slepené listy apod.) nebo formou sešitku A4 zpracovat téma What to do (to přeložené do Čj bude součástí práce), nadpis, datum, jméno autora

4.10.

dopsat slovíčka Unit 1 celá, doplnit v mluvnickém notesu nepravid.množ.číslo slov

26.9.

kdo nestihl ve škole, dokončí práci v PS
dom.sešit - učebnice str.9, cv. 9 - přehraj si nahrávku, zapiš číslici i slovně ( 1 - one)

k tomuto datu by měl každý žák mít veškeré pomůcky, zaplacené platby

 

Byla jsem požádána o tipy na prázdninové opakování. Zde jsou odkazy, na kterých se můžete inspirovat:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/chitchatkrizovky.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level1/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/teachers/project3rdedition/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

Krásné prázdniny!

pokračujeme se starými sešity
seš.č.564 -Š/D
seš.č.564(584 NEBO KNIHA )-slovíčka
seš.644-mluvn.
velká folie
sada barev.centropenů(propisek)
box na portfolio a materiály
závěsné desky na testy
USB na nahrávku nebo čisté CD
50ks papír do kopírky
obaly na VŠECHNY seš. a uč.
ČASOPIS RR = 250Kč/rok, PS cca 250Kč