Angličtina 5

24.1.

zapsat slovíčka 3A, doplnit Deník k lekci 2

21.1.

Revision test 1 (opak. 1.+2.lekce) - poslechy najdete na konci nahrávky k učeb., připravte si do testu na papír text mailu kamarádovi (jak se jmenuje, kolik mu je, jakou má rodinu, odkud je a to samé o sobě - do testu budete moci opsat = 10bodů!!)

16.1.

výměna hod.s M za 17.1. - test 2

10.1.

psali jsme test slovní zásoby z Unit 2 - opis z vlastního slovníku, tuto slovní zásobu mají žáci umět zpaměti, test se bude výhledově opakovat

učebnice str. 22, cv. 2 do domácího sešitu zapsat dny, které slyším

na kartičce formátu A6(malý notes) vzorně napsanou svoji adresu ve správném formátu

mnoho žáků nemělo vpořádku pomůcky, proběhne opět kontrola (viz zapomínací list)

 

17.12.

Prac.list č.Ch6 - pokusit se volně přeložit příběh o Rudolfovi (libovolné zda ústně či písemně - lze psát z druhé str.)

14.12.

1.hod. je Aj výměnou za pondělí 10.12. - vypracovat prac.list

 

13.12.

přinést si Christmas materials, viz úkoly z minulé hodiny

7.12.

Aj 1.hod. - materiály Christmas z min.š.r., slovní zásoba z časopisu RR - umět přeložit slovíčka (označili jsme si v hodině)

6.12.

Aj -není, výměna za M

3.12.

umět slov.2C, zapsat 2D, PS16/2, přinést si materiály Christmas z minulých let-začínáme vánoční téma

30.11.

mimořádná hodina AJ(výměna) - budeme procvičovat otázku a zápor TO BE

29.11.

dopsat list Thanksgiving Day a doplnit si z něj slovíčka do slovníku(může být opis v testu), učeb. s.20 - číst a překl., do dom.s. uč. s.21/3

15.10.

test 1, umět slovní zásobu Unit 1 - celou

12.10.

Místo M bude Aj - kdo neměl v pořádku, přinese Project 1. Nutně každý donese slovník, kde má zapsaná slovíčka na téma Halloween z minulých let, doneste i pracovní listy na toto téma z minulých let. Budeme pracovat s časopisem RR.

11.10.

Z důvodu nepřítomnosti učitelky je výměna hodin - místo Aj bude M.

8.10.

Your project 1 - učebnice str 15 - na papír min. A3 (lze i balicí, slepené listy apod.) nebo formou sešitku A4 zpracovat téma What to do (to přeložené do Čj bude součástí práce), nadpis, datum, jméno autora

4.10.

dopsat slovíčka Unit 1 celá, doplnit v mluvnickém notesu nepravid.množ.číslo slov

26.9.

kdo nestihl ve škole, dokončí práci v PS
dom.sešit - učebnice str.9, cv. 9 - přehraj si nahrávku, zapiš číslici i slovně ( 1 - one)

k tomuto datu by měl každý žák mít veškeré pomůcky, zaplacené platby

 

Byla jsem požádána o tipy na prázdninové opakování. Zde jsou odkazy, na kterých se můžete inspirovat:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/chitchatkrizovky.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level1/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/teachers/project3rdedition/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

Krásné prázdniny!

pokračujeme se starými sešity
seš.č.564 -Š/D
seš.č.564(584 NEBO KNIHA )-slovíčka
seš.644-mluvn.
velká folie
sada barev.centropenů(propisek)
box na portfolio a materiály
závěsné desky na testy
USB na nahrávku nebo čisté CD
50ks papír do kopírky
obaly na VŠECHNY seš. a uč.
ČASOPIS RR = 250Kč/rok, PS cca 250Kč