Angličtina 5

Základem přípravy žáků na vyučování je práce se školním diářem, kde jsou uvedeny všechny informace k domácí přípravě, úkolům a testům. Žáci mají každodenně sledovat zápisy v diáři a připravovat se na výuku. Na opakování učiva je možno využít přehledy v učebnici a ve školním sešitu.

V úvodu školního roku probíhá opakování a procvičování učiva ze 4. ročníku, opakování slovní zsoby, představování se, použití neurčitého členu a/an, pokyny ve výuce, otázky - odpovědi (základní konverzace).

Listopad:

Učebnice strana  8 – 9: Numbers (čísla od 0 do 100), způsob zápisu a čtení čísel

Opakovat a procvičovat slovní zásobu zapsanou ve slovníku (část 1. lekce) – bude průběžně zařazeno do krátkých testů

Do slovníku zapsat slovíčka a naučit se je:

Do 15.11. – slovíčka z pracovního sešitu strana 80  - Instructions (ke slovu Piš/te na tabuli.)

Do 22.11. – slovíčka z pracovního sešitu strana 80 – Numbers (ke slovu sto)

Domácí úkol: zapsat číslovky slovy - školní sešit - zadní strana; opakovat a procvičovat číslovky - příprava na diktát čísel

Do slovníku zapsat slovíčka a naučit se je:

Do 6.12. - slovíčka z pracovního sešitu strana 80 - How do you spell that? (ke slovu women)

Do 13.12. - slovíčka z pracovního sešitu strana 80 - Culture (ke slovu use)

Do 20.12. - slovíčka z pracovního sešitu strana 81  (ke slovu yellow)

Do 3.1.2018 - slovíčka z pracovního sešitu strana 81 - dopsaná celá 1. lekce (ke slovu together)

Opakovat a procvičovat číslovky, množné číslo.

Testy ze slovní zásoby - průběžně.

Příprava na projekt: About me (informace o mé osobě - zájmy, kamarádi, bydliště, oblíbené věci, zvířata, filmy, knihy, koníčky, barvy....), doma připravit výstřižky z časopisů, fotky, nakreslit obrázky apod. Bude realizováno po vánočních prázdninách.

17.1.2018 - Slovní zásoba - Lekce 2A

19.1.2018 - Test - 1. lekce (číslovky, pokyny, there is/there are, křížovka - slovní zásoba)

V měsíci únoru:
Anglický jazyk: Sloveso to be, tvary, zápor, otázky. V PS strany 12 - 13/4,5. Dále budeme pracovat na tématu Family - zájmena my, your, his, her, its, our, their a přivlastňování pomocí koncovky ´s - PS str. 14 - 15.

Do konce měsíce února dopsaná a osvojená slovní zásoba z 2. lekce.

Připravujeme se na divadlo Puss in boots: slovní zásoba, procvičování přítomného průběhového času, práce se slovníkem, práce s textem, porozumění textu - překlady, poslech písniček, ve skupinách žáci pracují s pracovními listy. Divadlo proběhne 9.3.2018 v Chrudimi, jedná se o další formu výuky anglického jazyka, je součástí hodin angličtiny. Cena vstupenky je 60 Kč + záloha na dopravu 40 Kč, celkem 100 Kč. Přinést do středy 7.3.2018. Do divadla vhodné oblečení. Učíme se nejen angličtinu, ale také správné chování v divadle a oblékání na kulturní akce.

Testy:

 7.3.2018 - slovní zásoba lekce 2 - A,B

21.3.2018 - slovní zásoba lekce 2 - C, D

Do slovníku zapsat slovíčka a naučit se je:

Do 23.3. - slovíčka z pracovního sešitu strana 82 - 3 A (test 13.4.)

Do 28.3. - slovíčka z pracovního sešitu strana 82 - 3 B (test 13.4.)

Do 4.4. - slovíčka z pracovního sešitu strana 82 - 3 C (test 20.4.)

Do 11.4.2018 - slovíčka z pracovního sešitu strana 82 - 3 D - ke slovu Science

Do 18.4.2018 - slovíčka z pracovního sešitu strana 82 - 3 D - dopsaná celá 3. lekce

Opakovat a procvičovat sloveso "to be" - oznamovací a tázací věty, zápor, krátké odpovědi na otázky.

Otázky s využitím slov: where, what, who, when. Procvičovat dny v týdnu.

Připravovat materiály k projektu My family - uskuteční se v květnu (moje rodina: fotky, kresby, členové rodiny, domácí mazlíčci, dům - kde bydlím s rodinou, rodinná dovolená, výlety s rodinou, společné zážitky s rodinou apod.)

Projekt My family - 9.5., práce v hodině; dokončení a odevzdání sešitů nejpozději 11.5.

Do slovníku zapsat slovíčka a naučit se je:

Do 2.5. - 4 A

Do 9.5. - 4 B (do "půl hodiny")

Do 16.5. - 4 B (celá)

Do 23.5. - 4 C

Do 30.5. - 4 D (ke slovu "zima")

Do 6.6. - 4 D (ke slovu "xylofon")

Do 13.6. - 4 D (celá)

23.5. - test: rozhovor, odpovědi na otázky - sloveso to be, family (mother´s sister, John´s son...)