Angličtina 5

3.2. PS str. 32 - 34, zapsat a naučit slovíčka 4B, na papír popsat My day (podle vzoru v učebnici).

14.1. zpracován Project 3 podle kritérií v učebnici

13.1. slovíčkaUnit 3 celá zapsat, umět po school subject

9.1. test 3

6.1.2020 proběhne kontrola sešitů - dopsat slov.zásobu včetně vánoční (tu k témat.celku Vánoce), dopsat mluv.notes, mít vpořádku materiály v deskách

12.12. Aj bude 2.+3.hod.

10.12. naučit se text písně The little drummer boy, přinést Xmas materiály, dopsat neznámá slovíčka Xmas z listu (podklady níže v příloze)

https://www.helpforenglish.cz/article/2006120201-the-little-drummer-boy

https://www.youtube.com/watch?v=QQj3XyIOGZs

9.12. výměna hodin, Aj není

2.12. hodinu povede zástup - úkoly si žáci psali do diáře

18.11. test Revision 1 - opakování 1.a2.lekce

4.11. slovní zásoba Unit 2 celá - zapsat, naučit, PS STR. 14 - 17

24.10. přinést materiály Halloween z min.roku, časopis str.6-7 - přeložit si, doplnit , nová slovíčka dopsat do slovníku k tématu Halloween, dokončit PL z hodiny, seznámit se s tématem nástěnky

17.10. suplovaná hodina

14.10.

umět a mít zapsaná slovíčka 2A,B, znát členy rodiny (tvoření family tree)

10.10. suplovaná hodina

8.10.

test 1

7.10.

Aj 2.+3.hod., dokončený 1.projekt About me dle zadání v učebnici, opakování v PS-příprava na test 1

3.10.výměna hodin s p.uč.Chmelařovou

9.9.2019

Přinést všechny sešity, učebnici, pomůcky psané na AJ - proběhne kontrola.

 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/chitchatkrizovky.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level1/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/teachers/project3rdedition/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

Krásné prázdniny!

pokračujeme se starými sešity
seš.č.564 -Š/D
seš.č.564(584 NEBO KNIHA )-slovíčka
seš.644-mluvn.
velká folie
sada barev.centropenů(propisek)
box na portfolio a materiály
závěsné desky na testy
USB na nahrávku nebo čisté CD
50ks papír do kopírky
obaly na VŠECHNY seš. a uč.
ČASOPIS RR = 250Kč/rok, PS cca 250Kč