Angličtina 5

 

1.9. - 11.9.2020

 • Kontrola pomůcek a potřeb na Aj, podepisování sešitů, linkování okrajů (do úterý 15.9.)
 • Seznámení s obsahem a cíli výuky Aj

 

14.9. - 24.9.2020

 • Představení se, pozdravy, konverzace
 • Pracovní sešit strana 2, cvičení 1, 2; strana 3, cvičení 3, 4
 • Opakování čísel do 100, diktát čísel
 • Pracovní sešit strana 6, cvičení 1, 2, 3, 4
 • Slovník - zapsat slovíčka, naučit - PS strana 74: 1 Introduction, A Hello
 • 24.9. test - diktát čísel
 • Učebnice strana 6 In the classroom, cvičení 1, 2, 4
 • Pracovní sešit strana 5, cvičení 2, 3, 4, 5
 • Do slovníku zapsat slovíčka strana 74, 1B - ke slovu woman - do 1.10.
 • Testy: 29.9. - rozhovory (viz PS strana 2 - 3), 1.10. - otázky a odpovědi (What´s your name? Do you like ice cream? apod. - podobné otázky jsou ve školním sešitu) 

 

29.9. - 13.10.2020

 • Opakování slovní zásoby ze slovníčku, průběžně budou v hodinách krátké testy na slovíčka
 • Neurčitý člen a/an, použití ve větách, odpovědi na otázku What´s this?, varianty odpovědí, práce s obrázky
 • Pokyny, plnění pokynů podle zadání
 • Pracovní sešit strana 4, cvičení 1
 • Telephone numbers: pracovní sešit strana 7, cvičení 6, 7
 • Jednotné a množné číslo, pravidla tvoření a nepravidelné tvary
 • There is - There are: tvoření vět podle obrázků
 • Sloveso "TO BE", tvary

14.10. - 16.10.2020 (distanční výuka)

 • Zopakovat tvary množného čísla - školní sešit a učebnice strana 10 - 11
 • Pracovní sešit strana 8, cvičení 4; strana 9, cvičení 5
 • Výuka online - Teams - čtvrtek 15.10., 8:45 - 9:30 hodin, zkontrolujeme cvičení v PS

 

19.10.  - 23.10.2020 (distanční výuka)

 • Do slovníku zapsat a naučit se slovíčka strana 74, 1 C, D - ke slovu women - do 22.10. (zadáno 13.10.), přehled výslovnosti znaků najdete v příloze
 • Pracovní sešit strana 9, cvičení 6 - dokončit, strana 10, cvičení 1 - 4, strana 11, cvičení 5
 • Výuka online - Teams - úterý 20.10., 10:30 - 11:15 hodin, čtvrtek 22.10., 8:50 - 9:35 hodin, zkontrolujeme cvičení v PS
 • Zopakovat abecedu: učebnice strana 10, cvičení 2: (Page 10, Exercise 2): https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs

 

2.11.  - 6.11.2020 (distanční výuka)

 

9.11.  - 13.11.2020 (distanční výuka)


16.11.  - 20.11.2020 (distanční výuka)

 • Zopakovat přivlastňovací zájmena (přehled v PS strana 66, 2.5)
 • Přivlastňovací ´s - PS strana 67, 2.6b - přečíst přehled, procvičit v PS strana 14, cvičení 1, 3; strana 15, cvičení 4
 • Do slovníku zapsat a naučit se slovíčka strana 74 - 75, 2C - ke slovu yes - do 19.11.
 • Výuka online - Teams - čtvrtek 19.11., 8:50 - 9:35 hodin, zkontrolujeme cvičení v PS

 

23.11.  - 27.11.2020 (distanční výuka)

 

Procvičování:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

PřílohaVelikost
Soubor výslovnost aj.docx18.61 KB