Angličtina 4

 Pomůcky na školní rok 2019-2020:

 

ANGLICKÝ JAZYK 4. třída

SEŠIT ŠKOLNÍ/DOMÁCÍ Č. 424 - 1ks

MLUVNICKÝ NOTES Č. 544 1ks

BAREVNÉ CENTROPENY tenké 4ks

VELKÁ FOLIE (DVOJITÁ)

OBALENÉ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY, PODEPSANÉ

DESKY NA SLOVNÍ ZÁSOBU (A4) + DESKY NA  PORTFOLIOVÉ MATERIÁLY (A4)

15 ks euroobalů

Nůžky, lepidlo

Plastová kapsa s klopou (na obrázky)

 

Základem přípravy žáků na vyučování je práce se školním diářem, kde jsou uvedeny všechny informace k domácí přípravě, úkolům a testům. Žáci mají každodenně sledovat zápisy v diáři a připravovat se podle nich na výuku.

Začátkem školního roku probíhá opakování a procvičování učiva ze 3. ročníku:

září - říjen:

  • Hello again - představení se, tvoření vět o sobě ("About me")
  • Opakování slovní zásoby ze 3. ročníku pomocí obrázkové opory
  • Music time - slovní zásoba týkající se hudebních nástrojů
  • Sports time - slovní zásoba týkající se spotrů, tvoření vět: I can/I can´t (co umím/neumím dělat, na co umím/neumín hrát)
  • Na každou hodinu si zopakovat slovní zásobu v "My dictionary", tato slovní zásoba bude prověřována průběžně v hodinách formou krátkých testů 

listopad:

  • What´s in the house - slovní zásoba týkající se domu: místnosti, vybavení domu
  • Domácí úkol: pracovní sešit strana 8, cvičení 6 (do 14.11.)
  • Test 14.11. - slovní zásoba: Sports time, doplňování vět k obrázkům (př. She can skate. He can´t play basketball.)