Angličtina 4

8.1.2019

zapsat a naučit slovíčka celé lekce Unit 5

7.12.

Aj - 2.hodinu

6.12.

Aj není - výměna hodiny s p.uč.Chme

4.12.

test Unit 4 včetně slovní zásoby

11.10.

Aj nebude z důvodu nepřítomnosti učitelky. Výměna s p.uč.Chmelařovou - náhradní Aj bude upřesněna.

9.10.

mít ve slovníku zapsaná slovíčka U2 celá, umět je - bude test na slovíčka

4.10.

PS 11/4

27.9.

píšeme test 1 - opakování 1.lekce

25.9.

zapsat a umět slovíčka ze slovníčku str.1

Deníček - vyplnit str. 1

k tomuto datu by každý žák měl mít zaplaceny pomůcky, mít nahrávku na flash disku

2018/19
pokračujeme se starými sešity
seš.č.564 -Š/D
seš.č.564(584 apod.)-slovíčka
seš.644-mluvn.
velká folie
sada barev.centropenů(propisek)
box na portfolio a materiály
závěsné desky na testy
CD nebo
USB na nahrávku
50ks papír do kopírky
obaly na seš. a uč.
časopis Hello Kids! = 180 Kč/rok
PS AJ CCA 230 Kč