Angličtina 4

 

25.4. píšeme test 8

23.4. číst a překládat na známky článek z učeb.str. 41, nalepit obr.slovník 8 do sešitu na slovíčka, doplněný Deníček str. 8

19.4. umět slovní zásobu lekce 8, mít vpořádku sešity(vše dopsané, obalené, upravené) !!nahrávky k učebnici pokračují na 2.CD, pokud nemáte, níže najdete dokončení k lekci 8, od lekce 9 nutno mít další nahrávku (kdo nemá)

4.4.2018

Doplnit list This is my school

Dokončit list Space school

Dopsat velikon.slovíčka – slovník str. 9

Umět přeložit ústně PS str.64

Časopis str. 6 – dokončit úkoly

Dopsaná slovní zásoba U7

Doplněný Deníček – Unit 7


19.3. úkoly, které byly na 26.2.+pracovní brožurku k divadelnímu představení Puss in boots

9.3. se v rámci výuky AJ přesuneme do chrudimského divadla, kde nás čeká pohádka Puss in boots. Předem se na vystoupení budeme připravovat v týdnu. Níže je podpůrný procvičovací text, který žáci dostanou vytištěný a budeme s ním pracovat. Do divadla prosím vhodný oděv.

26.2. vyplnit a libovolně dokreslit přidělený list kalendáře - měsíc, řadové číslovky dnů(např. 1st, 28th...-viz učebnice str.63), s CD poslech str. 34, lze začít procvičovat čas - k programům na http://www.veskole.cz/dumy/?search=time&stupen=zakladni-skola-1-stupen&predmet=cizi-jazyk&upresnenyPredmet=anglicky-jazyk&zdroj=&vyuziti=        je třeba si nainstalovat program https://ulozto.cz/!szDFs2Ypk/smart-notebook-11-3-860-0-afp-patch-exe  (jinak nebude možné spustit) - tato aktivita je rozšiřující, nepovinná, ale zábavná

22.2. Aj není - bruslení

21.2. https://www.youtube.com/watch?v=7hGtkE3mG_g&list=RD7hGtkE3mG_g, zapsat 7/1, nalepit dopsaný obr.slovník 6

19.2. Aj bude 1.a 4.hodinu, opakovali jsme na souhrnný test 5.+6.lekce, poslechy najdete na cd 2 na konci (listening test ).

5.2. zadané úkoly řešit ve škole v suplovaných hodinách, dokončit doma: slovíčka U6 zapsat, naučit, My dictionary slovíčka str.12, učebnice 28-29, do dom.seš. z učebnice str.29 dole podle poslechu zapsat jméno - město, PS 28-29, PÍSNIČKA http://www.dreamenglish.com/weather

22.1. test Unit 5

10.1. naučit slovíčka 5/1, zapsat 5/2, PS str. 24

8.1. AJ odpadá - bruslení ve Skutči

4.1. zapsaná slovíčka 5/1-slovník str. 3

3.1.2018 zapsaná slovní zásoba Christmas a New Year(slovníček ChitCh.2- str.8) do svého slovníku zezadu - s hezkými nadpisy, úhledně, s CD si nacvičit v učebnici str. 64,65(č.poslechu na CD2 35,36), doplnit Deníček str.4, str.14, 15 - jen vánoční , doplněný My dictionary 2 slovník str. 8+9 - VŠECHNY TYTO ÚKOLY JSME VYPRACOVÁVALI VE ŠKOLE, JDE JEN O DOLADĚNÍ

14.12. test Unit 4 - ve středu jsme v hodině na test opakovali a procvičovali učivo

30.11. reading and listening test 1 - souhrn z lekce 1 - 3. Poslech najdete na konci nahrávky k učebnici (vaše flashka či CD - děti ode mne dostaly i nafocený seznam nahrávek pro lepší orientaci)

29.11. AJ nebude - porada ředitelů

27.11. časopis Hello Kids! - dvojstrana Thanksgiving - do svého slovníku zezadu na nové stránce nadepsat Thanksgiving a opsat ze zeleného rámečku slovní zásobu aj - čj. Z úvodního článku si vybrat 2 věty a zkusit si je přeložit (stačí ústně).

22.11. test 3 - znát slovní zásobu

20.11. AJ nebude z důvodu semináře, odučí p.uč.Šachová,

15.11. obrázky jídel - cca 10 - popsané názvem v Aj, zapsat a  naučit slov. Unit 3

13.11. dokončení práce z minulých hodin - dopsat slovník pro dysl. lekce 3, doplnit v časopise Hello názvy částí těla, PS str.14

8.11. testování Scio - z Aj - jde o testování on line na počítačích, zapsaná a naučená slovíčka 3/1

6.11. 1.hod. proběhne nahrávání textů na adventní vystoupení, AJ nebude

1.11.test 2 - a house, there is/ is there, what´s there...?

30.10. najít v časopisech Hello Kids téma Halloween (i z loňska)+ materiály Halloween z loňska - přinést na hodinu

20.10. PÁTEK 1HOD. BUDE AJ - UČEBNICE STR. 12 ČÍST A PŘEKLÁDAT, mít hotový obr. domu s popisky

23.10. zapsat a naučit slovíčka Unit 2 - POPRVÉ VČETNĚ VÝSLOVNOSTI (vysvětlivky si vlepíme společně do sešitu předem), číst a překládat The dragon crown str. 13, materiály z loňska na Halloween

19.10. dokončit plánek domu s nalepenými obr. a jejich anglickým názvem, obrázkový slovník str.4+5

18.10. zapsat slovíčka Unit 2/1.hodina

16.10. AJ 1.hodina - nakreslit řez domem ve větším formátu(karton, balicí papír, slepené 4 papíry A4,...),  doplněn Deníček Unit 1

11.10. test 1 (can,can´t, sporty, hudební nástroje¨, přinést si "zboží do obchodu" - např. vystříhané obrázky z létáků nebo hračky apod.+ papírové peníze v hodnotách 10,20,.....90,100

5.10. číst a překládat text v učebnici str.9 hodnot

4.10. sešit na slovíčka - vzadu - nadepsat nadpis High numbers a zapsat slovíčka z papírového slovníku

2.10. dopsat všechna slovíčka lekce 1, pak nalepit obr.slovník, učebnice str. 8 - číst a překládat, vypracované pracovní listy z pondělní hodiny

27.9. zapsaná slovíčka po lekci 1/2.hodina - i umět, PS str.6-7 dokončit všechna cvičení, nalepit obrázkový slovník a doplnit

11.9.17 AJ z důvodu semináře bude suplována - proběhne kontrola zadané práce: svázané v deskách budou slovníky k učebnici, My dictionary slovník pro dyslektiky, Deníček. V Deníčku jsme doplnili základní osobní údaje a poznamenali si, kdo má kdy narozeniny . V učebnici jsme opakovali str. 2-3 - otázky a odpovědi.

13.9.17 kontrola pomůcek na předmět, donést 50ks papírů do kopírky, flashku na nahrání poslechu k učebnici