Angličtina 3

Seznam pomůcek pro školní rok 2019-2020

 

ANGLICKÝ JAZYK 3. třída

SEŠIT ŠKOLNÍ/DOMÁCÍ Č. 424 - 1ks

BAREVNÉ CENTROPENY tenké 4ks

VELKÁ FOLIE (DVOJITÁ)

OBALENÉ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY, PODEPSANÉ

DESKY NA SLOVNÍ ZÁSOBU (A4) + DESKY NA  PORTFOLIOVÉ MATERIÁLY (A4)

15 ks euroobalů

Nůžky, lepidlo

Plastová kapsa s klopou (na obrázky)

 

Základem přípravy žáků na vyučování je práce se školním diářem, kde jsou uvedeny všechny informace k domácí přípravě, úkolům a testům. Žáci mají každodenně sledovat zápisy v diáři a připravovat se na výuku. Na opakování učiva je možno využít přehledy v učebnici a ve školním sešitu, postupy počítání jsou také v pracovním sešitu.

Začátkem školního roku probíhá opakování a procvičování učiva z 2. ročníku:

září - říjen:

 • Představení se
 • Barvy
 • Čísla 1 - 12
 • Slovní zásoba - My dictionary, před každou hodinou zopakovat slovíčka, v hodinách bude průběžně ověřována znalost slovíček formou krátkých test

listopad:

 • Classroom bugs - školní pomůcky
 • Pokyny učitele (sit down, stand up, point to...)
 • Test 13.11. - slovní zásoba: školní pomůcky, pokyny

prosinec - únor:

 • Číslovky 1 - 20, zápis číslovek, výslovnost
 • Super pets - psaní a výslovnost slovní zásoby - domácí mazlíčci
 • Otázky: What´s this? Is it a cat?...
 • Odpovědi: Yes, it is./No, it isn´t.
 • A little dog/a big dog (malý/velký)
 • Jednoduché otázky o sobě: What´s your name? How old are you? How are you? Odpovědi na tyto otázky.
 • Pocity (I´m happy. I´m tired. apod.)
 • Pozdravy: Good morning, good afternoon, good evening.
 • Funny faces - části obličeje
 • Popis obličeje. 
 • My monster - kresba obličeje podle zadání

 Samostatná práce na období 11.3. - 20.3.2020, domácí příprava:


1. Zopakovat slovní zásobu lekce 1 - 5: Colours, Numbers, Classroom thinks, In the classroom, Pets, Feelings, Face (My dictionary 1) - procvičovat na proužek papíru

2. Naučit slovíčka Family (My dictionary 1)

3. Číst a překládat: učebnice strana 28 - 29 (ústně), na straně 30 zakroužkovat na folii odpovědi Yes/No - rozhodnout o správnosti po přečtení a přeložení textu na straně 30

4. Pracovní sešit - vypracovat cvičení: strana 28, cvičení 1,2; strana 29, cvičení 3,4; strana 30, cvičení 5; strana 31, cvičení 7 

 

Samostatná práce na období 23.3. - 27.3.2020, domácí příprava:

1. Opakování slovní zásoby My family:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10756481407-anglictina-s-hurvinkem/214542157910005

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/12.family/family4.htm

2. Pracovní sešit strana 31, cvičení 8; strana 32, cvičení 1, strana 33, cvičení 3

3. Seznámit se slovní zásobou Body - tělo: vytisknout stranu 10 - My dictionary 1 - najdete v příloze; pokud nemáte možnost tisku, přepsat slovíčka z této strany na samostatný list papíru, slovíčka se naučit (dále bude přehled slovíček využíván při práci s pracovním sešitem a učebnicí)

 

Samostatná práce na období 30.3. - 3.4.2020, domácí příprava:

1. Zopakujte si slovní zásobu My family:

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/family/family-2

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/family/family

2. Pracovní sešit strana 34, cvičení 1,2 - využij slovník My dictionary 1 - strana 10 (Body)

3. Učebnice strana 34 - poslechni si písničku, přelož si ji, nauč se ji zpívat a zacvič si podle ní:

https://www.youtube.com/watch?v=lLI6OgynvE8

4. Práce s časopisem Hello Kids! - vyber si alespoň jednu (libovolnou) stránku a doplň 

 

Přihlaste se do aplikace WocaBee.  Jedná se o novou aplikaci, která výrazně pomáhá žákům s učením se slovíček cizího jazyka rychle, jednoduše a zábavným způsobem. Funguje online a na každém zařízení: počítač, tablet, mobil. Při registraci požádejte o pomoc někoho z rodičů nebo staršího sourozence.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Zaregistrujte se na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"

2. Přihlaste se, klikněte na: Nastavení >> Přiřadit třídu

3. Zadejte 6 místný kód: tento kód bude zaslán na email, který byl uveden v kontaktech na zákonné zástupce (každý má svůj kód)

Pomoci vám může také video s návodem, jak postupovat:
https://www.youtube.com/watch?v=rLQvFmYplr0

 

Samostatná práce na období 6.4. - 17.4.2020, domácí příprava (9.4. - 13.4. velikonoční prázdniny:)

1. Zopakujte si slovní zásobu Face, Body:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/10.face/face1.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/14.body/body1.htm

2. Pracovní sešit strana 35, cvičení 3,4; strana 36, cvičení 5; strana 37, cvičení 8

3. Připomeň si písničku, zazpívaj si ji a zacvič si, učebnice strana 34 - text písničky

https://www.youtube.com/watch?v=lLI6OgynvE8

4. Pokračuj v procvičování slovní zásoby v aplikaci WocaBee, budou přidány další tematické okruhy

 

Happy Easter! - Veselé Velikonoce!

 

Samostatná práce na období 20.4. - 24.4.2020, domácí příprava:

1. Tento týden se zaměříme na opakování a procvičování slovní zásoby v aplikaci WocaBee. Budou přidána další témata. Zopakujte si dosavadní slovíčka (někteří nemají hotové ještě všechny úkoly) a začněte pracovat se slovíčky dalšími. Já v této aplikaci vidím, jak se vám práce daří, kolik cvičení jste již zvládli, kdy jste se naposledy přihlásili a kolik máte získaných bodů. Mohu zde tedy kontrolovat vaši práci. V dalším týdnu si pak vyzkoušíme v této aplikaci malý test. 

2. Dokončete všechny již dříve zadané úkoly, využívejte webové stránky k procvičování

 

Samostatná práce na období 27.4. - 30.4.2020, domácí příprava:

1. Seznámení s novou slovní zásobou - My dictionary 1, strana 11: Clothes - oblečení. Pracovat obvyklým způsobem.

2. Pracovní sešit strana 38, cvičení 1; strana 39, cvičení 3 (pracovat podle učebnice strana 2 - 3)

3. Procvičovat novou slovní zásobu ve WocaBee - Clothes, zopakovat slovní zásobu Body

4. Test ve WocaBee - vyzkoušíme, jak se nám podařilo naučit se slovíčka z tematického okruhu Numbers a Pets. Test bude spuštěn 29.4. a můžete ho vypracovat v časovém rozmezí 8:00 - 19:00 hodin.

 

Samostatná práce na období 4.5. - 7.5.2020, domácí příprava:

1. Opakovat slovní zásobu ve WocaBee, procvičovat novou slovní zásobu

2. Učebnice strana 38 - text písně The crazy clothes shop

poslech písně: https://www.youtube.com/watch?v=LV3RIUysUCA

 • v písni se procvičuje slovní spojení: Have you got...? = Máš...?
 • opakovaně si poslechnout píseň, přeložit ji (ústně) - o čem píseň je, zazpívat
 • při překladu je možné využít internetový slovník, např. https://www.seznam.cz/

3. Pracovní sešit strana 41, cvičení 7 

 

Samostatná práce na období 11.5. - 15.5.2020, domácí příprava:

1. Seznámení s novou slovní zásobou - My dictionary 1, strana 12: Food and drink - jídlo a pití. Pracovat obvyklým způsobem. Dále procvičovat novou slovní zásobu ve WocaBee, opakovat slovíčka z dalších tematických okruhů.

2. Pracovní sešit strana 42, cvičení 1

3. Test ve WocaBee: slovíčka z tematického okruhu Family a Colours. Test bude spuštěn ve středu 13.5. a můžete ho vypracovat v časovém rozmezí 8:00 - 19:00 hodin.

4. Výuka online (Teams) - ve čtvrtek 14.5. od 10:00 hodin, připravit pracovní sešit, učebnici, psací potřeby, My dictionary

 

 Samostatná práce na období 18.5. - 22.5.2020, domácí příprava:

1. Písnička Do you like apples? - učebnice strana 43, text nahoře, poslechni si opakovaně píseň:

https://www.youtube.com/watch?v=GQlGsfoonaU

a) přelož si text (ústně), opakuje se zde otázka: Do you like....? - Máš rád/ráda....? 

b) odpovědi na otázku: 

ANO. - Yes, I do. (Využito v písni.)

NE. - No, I don´t. (Další varianta, využita také na straně 43 v učebnici dole - projít si.)

c) písničku si zazpívej

2. Pracovní sešit strana 42, cvičení 2; strana 43, cvičení 4

3. Opakovat a procvičovat slovíčka ve WocaBee

4. Výuka online (Teams) - ve čtvrtek 21.5., 9:30 - 10:00 hodin

Připravit pracovní sešit, učebnici, psací potřeby, My dictionary. Projdeme a zkontrolujeme si cvičení zadaná na tento týden.

 

Samostatná práce na období 25.5. - 29.5.2020, domácí příprava:

 1. Seznámení s novou slovní zásobou - My dictionary 1, strana 13: Animals - zvířata. Pracovat obvyklým způsobem. Dále procvičovat tuto novou slovní zásobu ve WocaBee a opakovat slovíčka z dalších tematických okruhů.

2. Učebnice strana 48: Animal safari, prohlédnout obrázek - vyhledat zvířata, spočítat je, na fólii vypracovat věty dole, doplnit počet zvířat podle obrázku

Je zde využita vazba:

There is....  = Je tam.... (pro jednotné číslo)

There are.... = Jsou tam.... (pro množné číslo)

3. Pracovní sešit strana 48, cvičení 1, 2

4. Test ve WocaBee: slovíčka z tematického okruhu Feelings. Test bude spuštěn ve středu 27.5. a můžete ho vypracovat v časovém rozmezí 8:00 - 19:00 hodin. Tematický okruh Classroom (My dictionary) zopakovat na příští test.

5. Výuka online (Teams) - ve čtvrtek 28.5., 9:30 - 10:00 hodin

Připravit pracovní sešit, učebnici, psací potřeby, My dictionary. Zkontrolujeme si práci zadanou na tento týden.

 

Samostatná práce na období 1.6 - 5.6.2020, domácí příprava:

1. Zopakovat slovní zásobu Classroom ve WocaBee, minulý týden již opakována v My dictionary, ve čtvrtek bude součástí testu

2. Nová slovní zásoba: Favourite things - oblíbené věci, My dictionary - strana 14, pracovat obvyklým způsobem, dále procvičovat tuto slovní zásobu ve WocaBee

3. Učebnice strana 52, přečíst, přeložit

4. Pracovní sešit strana 52, cvičení 1, 2 - odpovídat na otázky podle skutečnosti (in your room = ve tvém pokoji)

5. Test ve WocaBee: slovíčka z tematického okruhu Classroom, Face, Body; ve čtvrtek 4.6. od 8:00 do 19:00 hodin

6. Výuka online (Teams) - ve čtvrtek 4.6., 9:30 - 10:00 hodin

Připravit pracovní sešit, učebnici, psací potřeby, My dictionary. Zkontrolujeme si práci zadanou na tento týden.


Samostatná práce na období 8.6. - 12.6.2020, domácí příprava:

1. Opakování slovní zásoby Favourite things: pracovní sešit strana 54, cvičení 4, 5

2. Nová slovní zásoba: High numbers - vysoká čísla, My dictionary - strana 15, pracovat obvyklým způsobem

3. Procvičovat slovíčka ve WocaBee, přidána slovní zásoba - čísla 11 - 20 

4. Výuka online (Teams) - ve čtvrtek 11.6., 9:30 - 10:00 hodin

Připravit pracovní sešit, učebnici, psací potřeby, My dictionary. Zkontrolujeme si práci zadanou na tento týden.

 

Samostatná práce na období 15.6. - 19.6.2020, domácí příprava:

1. Opakování slovní zásoby: pracovní sešit strana 58 - vybarvování obrázků podle tematických okruhů; při práci, pokud potřebuješ vyhledat význam některého slova, je možné využít slovníček vzadu v PS

2. Nová slovní zásoba: Days of week (dny v týdnu) a Months (měsíce) - My dictionary strana 16, pracovat obvyklým způsobem, procvičovat slovíčka ve WocaBee, přidána nová slovní zásoba, výslovnost můžeš natrénovat pomocí následujících písniček: 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ&list=RDC3O4mGORSNw&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk

3. Pracovní sešit strana 60, vypracovat samostatně, ofotit nebo oskenovat (požádej o pomoc rodiče) a poslat do 19.6. ke zkontrolování a zhodnocení na emailovou adresu: marcela.kohoutova@skola-rosice.net

4. Test ve WocaBee: slovíčka z tematického okruhu Animals, Food and drink - ve středu 17.6. od 8:00 do 19:00 hodin

5. Výuka online (Teams) - ve čtvrtek 18.6., 9:30 - 10:00 hodin

Připravit pracovní sešit, učebnici, psací potřeby, My dictionary

 

19.6.2020 je termín splatnosti předplatného WocaBee

 

 22.6. - 24.6.2020  (zdarma bude zpřístupněno ještě do 30.6.2020)

 Opakovat a procvičovat slovíčka ve WocaBee. 


procvičování: 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

https://agendaweb.org/vocabulary-exercises.html

 

Kontakt v případě potřeby: marcela.kohoutova@skola-rosice.net

 

Zadaná práce bude zkontrolována

PřílohaVelikost
PDF icon Chit_Chat_1_slovníček..pdf1.04 MB