Aktuality - Sluníčka

Týdenní plán 30. 11. - 4. 12. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „ADVENTEM DO VÁNOC“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 23. do 27. listopadu 2020

INTEGROVANÝ BLOK: “ ADVENTEM DO VÁNOC“ – Mikuláš, čert a anděl

Týdenní plán 16. 11. - 20. 11. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „MYŠKÁM STYDNOU OCÁSKY“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán 2. 11. - 6. 11. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „MYŠKÁM STYDNOU OCÁSKY“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 26. - 30. října 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Podzim přichází a nese dárky“ – Česká republika

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Týdenní plán 19. 10. - 23. 10. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „PODZIM PŘICHÁZÍ A NESE DÁRKY“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán aktivit: 12. - 16. 10. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Podzim přichází a nese dárky“ – Listnaté a jehličnaté stromy, barvy

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

Kompetence k řešení problémů: řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého.

Týdenní plán 5. 10. - 9. 10. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „PODZIM PŘICHÁZÍ A NESE DÁRKY“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 29. září - 2. října 2020

INTEGROVANÝ BLOK:    

 Podzim přichází a nese dárky - RODINA                                                               Týden od 29. září do 2. října

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

K. k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,

o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Týdenní plán 21. - 25. 9. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „KAŽDÁ ŠKOLA MÁ SVŮJ KONEC… A TA NAŠE ZAČÁTEK“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Sluníčka