Aktuality - Sluníčka

Týdenní plán aktivit: 20. až 24. června 2022

INTEGROVANÝ BLOK:     LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM – Dinosauři

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Týdenní plán 13. 6. - 17. 6. 2022

INTEGROVANÝ BLOK: „LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM“ – Národy a národnosti, cestování po světě

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán od 6. do 10. června 2022

INTEGROVANÝ BLOK:     Letem, dětským světem – IZS, bezpečnost                    

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Komunikativní kom.: domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

Týdenní plán 30. 5. - 3. 6. 2022

INTEGROVANÝ BLOK: „LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM“ – Pohádky + Den dětí

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán od 23. do 27. května 2022

INTEGROVANÝ BLOK: ŽIJEME NA ZEMI – Změny počasí a přírodní jevy

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Týdenní plán 16. 5. - 20. 5. 2022

INTEGROVANÝ BLOK: „ŽIJEME NA ZEMI – Zvířata ze ZOO“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán od 9. do 13. května

INTEGROVANÝ BLOK: ŽIJEME NA ZEMI - Vesmír

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Kompetence k řešení problémů: zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Týdenní plán 2. 5. - 6. 5. 2022

INTEGROVANÝ BLOK: „ŽIJEME NA ZEMI“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán aktivit: 25. až 29. dubna 2022

INTEGROVANÝ BLOK: ČÁP JEDE V KOČÁŘE – Čarodějnický rej

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Kompetence k řešení problémů: všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

Týdenní plán 19. 4. - 22. 4. 2022

INTEGROVANÝ BLOK: „ČÁP JEDE V KOČÁŘE“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Sluníčka