Aktuality - Sluníčka

Týdenní plán 3. 10. - 7. 10. 2022

 INTEGROVANÝ BLOK: „PODZIM PŘICHÁZÍ A NESE DÁRKY“          Město, vesnice

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán od 26. září do 30. září 2022

INTEGROVANÝ BLOK:     Každý škola má svůj konec…a ta naše začátek – Ovoce a zelenina

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení+ soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje.

Týdenní plán 19. 9. - 23. 9. 2022

 INTEGROVANÝ BLOK: „KAŽDÁ ŠKOLA MÁ SVŮJ KONEC… A TA NAŠE ZAČÁTEK“  - POLNÍ PLODINY

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 12. - 16. září 2022

INTEGROVANÝ BLOK:     Každá škola má svůj konec … a ta naše začátek  - RODINA                                                              

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

K. k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Týdenní plán 5. 9. - 9. 9. 2022

 INTEGROVANÝ BLOK: „KAŽDÁ ŠKOLA MÁ SVŮJ KONEC… A TA NAŠE ZAČÁTEK“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 1. - 2. září 2022

 INTEGROVANÝ BLOK:   

 „Každá škola má svůj konec… a ta naše začátek“

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

Týdenní plán 27. 6. - 1. 7. 2022

TÝDENNÍ PLÁN 27. 6. – 1. 7. 2022


PONDĚLÍ 27. 6.

TÝMOVÉ HRY NA ROZVOJ KOOPERACE (využití míčů, obručí), HRY S VODOU

SPOLEČNÁ ZMRZLINA

CHOĎTE SI, PROSÍM, PRO PŘEPLATKY Z DIVADEL (VÝDEJ-TŘÍDA SLUNÍČEK)


ÚTERÝ 28. 6.

SPORTOVNÍ DEN NA HŘIŠTI – pořádá ZŠ

CHOĎTE SI, PROSÍM, PRO PŘEPLATKY Z DIVADEL (VÝDEJ-TŘÍDA SLUNÍČEK)


STŘEDA 29. 6.

GENERÁLNÍ ZKOUŠKA NA AKADEMI

Týdenní plán aktivit: 20. až 24. června 2022

INTEGROVANÝ BLOK:     LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM – Dinosauři

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Týdenní plán 13. 6. - 17. 6. 2022

INTEGROVANÝ BLOK: „LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM“ – Národy a národnosti, cestování po světě

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán od 6. do 10. června 2022

INTEGROVANÝ BLOK:     Letem, dětským světem – IZS, bezpečnost                    

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Komunikativní kom.: domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Sluníčka