Aktuality - Beránci

„ Každá škola má svůj konec....a ta naše začátek“ - týden od 29.9. - 2.10. 2020

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

k učení - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

k řešení problémů - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

komunikativní - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Týdenní plán: 21. - 25. 9. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Každá škola má svůj konec… a ta naše začátek“ - RODINA

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

„Každá škola má svůj konec…a ta naše začátek“ – 14. – 18. 9. 2020

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

k učení - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje

Týdenní plán: 7. - 11. 9. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Každá škola má svůj konec… a ta naše začátek“

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

„ Každá škola má svůj konec....a ta naše začátek“ - týden od 1. - 4. 9. 2020

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

  • k učení - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Týdenní plán: 9. - 13. března 2020

INTEGROVANÝ BLOK: VÍTÁME TĚ, SLUNÍČKO – Doprava a dopravní prostředky

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

  • Čtvrtek 12.3. – Divadlo Šeherezáda – Jak kůzlátka přechytračila lišku – 10:45.
  • Narozeninový den – v pátek 13.3. – suroviny prosíme donést do středy (11.3.), děkujeme.

 RANNÍ ÚKOL:

Jak na zuby aneb povídání se studentem zubního lékařství

Dnes jsme v Beránkově měli milou a příjemnou návstěvu. Přijel k nám kamarád David, budoucí pan zubař, a řekl nám spoustu zajímavých věcí o našich zubech.

Hravou a vtipnou formou jsme se dozvěděli, že každý náš zoubek má své brnění, o které je třeba pečovat před bacily, které nám v puse dělají jenom samý nepořádek; jak má vypadat a jaký má být správný kartáček, který zaručeně všechny bacily pochytá.

činnosti na týden 2. - 6. března 2020

INTEGROVANÝ BLOK:       “ VOLÁM TĚ SLUNÍČKO „ – předjaří a jeho barvy

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

  • 2. 3. – přednáška pro děti na téma péče o chrup zábavnou formou
  • 4. 3. – vystoupení se zvířátky

 RANNÍ ÚKOL:

  PO –  rozvoj před matematických dovedností – dávej kytičky podle barvy (líska)

  ÚT -   rozvoj jazykových dovedností – pojmenuj barvy – postav obrázek podle předlohy (kuličky)

Týdenní plán: 24. - 28. února 2020

INTEGROVANÝ BLOK:   ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ  - Řemesla a povolání, práce čili zaměstnání

                  

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

  • 25. 2. 2020 – Návštěva 1. třídy ZŠ s předškoláčky (uč. Víšková).

 RANNÍ ÚKOL:

činnosti na týden 17. - 21. února 2020

INTEGROVANÝ BLOK: ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ – masopustní tradice

 

 

ČINNOSTI PRO RODIČE:

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Beránci