Aktuality - Beránci

činnosti na týden 8. - 12. 2. 2021 - povolání, profese

INTEGROVANÝ BLOK: “ Únor bílý, pole sílí“ - povolání

ČINNOSTI PRO RODIČE:

  • Pro rodiče dětí, které budou chodit o jarních prázdninách do MŠ – provozní doba zkrácena do 16:00 hodin

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

chovat se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně              

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umět odmítnout

 

Týdenní plán: 1.2. - 5.2. 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     „Únor bílý, pole sílí“ – Materiály, hmotnosti – délka, výška, váha

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

činnosti na týden 25. - 29. 1. 2021 - Zdraví

INTEGROVANÝ BLOK: LEDEN, ZAMKNE VODU LEDEM – zdraví, nemoci

                 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení- uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

kompetence k řešení problémů – užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických

i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

Týdenní plán: 18. - 22. 1. 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     „Leden vodu zamkne ledem“ – Zimní sporty

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

činnosti na týden 11. - 15. 1. 2021 - "Charakteristické znaky zimy"

INTEGROVANÝ BLOK: LEDEN, ZAMKNE VODU LEDEM

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení- učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

kompetence k řešení problémů – nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Týdenní plán: 4. - 8. 1. 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     „Leden vodu zamkne ledem“ – Tři králové

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

  • - k učení: odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
  • - k řešení problémů: chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé

   řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

Týdenní plán: 14.12 - 18.12. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Adventem do Vánoc“ – VÁNOCE

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

činnosti na týden 7. - 11. 12. 2020 - Svátek sv. Lucie

ČINNOSTI PRO RODIČE:

  • Změna stravného – upravte si trvalé příkazy na nové ceny podle rozpisu na dveřích do šatny
  • Prosíme o vyplnění dotazníku docházky zaslaného na Vaše kontaktní emailové adresy

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

Týdenní plán: 30.11 - 4.12. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Adventem do Vánoc“ – ADVENT

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

  • - k učení: učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění
  • - k řešení problémů: řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti (postupuje cestou pokusu a

  omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací)

"Myškám stydnou ocásky" - 23.-27. 11. 2020

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení-klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

kompetence k řešení problémů-rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Beránci