Aktuality - Beránci

Týdenní plán 21. 6. - 25. 6. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM“ – Letní ovoce

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

činnosti na týden 14. - 18. 6. 2021 - Složky IZS v souvislosti s letním obdobím

INTEGROVANÝ BLOK: LETEM, DĚTSKÝM SVĚTEM – IZS, léto

                 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení- uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

činnosti na týden 7. - 11.6. 2021 - LETEM, DĚTSKÝM SVĚTEM - Cestování

INTEGROVANÝ BLOK: „LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM“
KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
 k učení – učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění
 k řešení problémů – chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a
uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci
ovlivnit
 komunikativní – ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má
vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 sociální a personální – chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích
obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 činnostní a občanská – chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a

činnosti na týden 31. 5. - 4. 6. 2021 - LETEM, DĚTSKÝM SVĚTEM - týden dětských radostí

INTEGROVANÝ BLOK: LETEM, DĚTSKÝM SVĚTEM – týden dětských radostí

                 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení-klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

činnosti na týden 24-28.5.2020 -"ŽIJEME NA ZEMI"- Exotická zvířata

INTEGROVANÝ BLOK: „ŽIJEME NA ZEMI – Zvířata ze ZOO“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

činnosti na týden 17. - 21. května 2021 - jevy v přírodě, dinosauři

INTEGROVANÝ BLOK: ŽIJEME NA ZEMI – Dinosauři, počasí 17. – 21. května 2021

                 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení- učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

kompetence k řešení problémů – rozlišuje řešení, která jsou funkční(vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

komunikativní kompetence- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

činnosti na týden od 10. do 14. května 2021 - Vesmír

INTEGROVANÝ BLOK: „ŽIJEME NA ZEMI - Vesmír“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

plán činností na týden od 3. do 7. května 2021 - Maminka má svátek

INTEGROVANÝ BLOK: ŽIJEME NA ZEMI – maminka má svátek 3. – 7. května 2021

                 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům, dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

činnosti na týden 22. - 26. 2. 2021 - Masopust

INTEGROVANÝ BLOK: „ÚNOR BĹÝ, POLE SÍLÍ“ – 22. 2. – 26.2. 2021 MASOPUST   

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

k učení – uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

k řešení problémů – rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

činnosti na týden 8. - 12. 2. 2021 - povolání, profese

INTEGROVANÝ BLOK: “ Únor bílý, pole sílí“ - povolání

ČINNOSTI PRO RODIČE:

  • Pro rodiče dětí, které budou chodit o jarních prázdninách do MŠ – provozní doba zkrácena do 16:00 hodin

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

chovat se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně              

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umět odmítnout

 

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Beránci