Aktivity

Pro školní rok 2019/2020 jsou v naší mateřské škole otevřeny tyto aktivity:

MDS

 • pro předškolní děti ohrožené školním neúspěchem
 • aktivitu vede Lucie Adamcová
 • děti do této aktivity jsou doporučeny učitelkami v MŠ
 • aktivita je bezplatná 

Angličtina

 • aktivitu vede Romana Pantůčková
 • děti navštěvují kroužek na základě přihlášení rodiči
 • rodiče platí materiály potřebné k aktivitě 

Zpívání pro radost

 • aktivitu vede Tereza Víšková
 • děti navštěvují kroužek na základě přihlášení rodiči
 • aktivita je bezplatná 

Hra na zobcovou flétnu

 • aktivitu vede Edita Žaludová
 • děti navštěvují kroužek na základě přihlášení rodiči
 • aktivita je placená 

Logopedie hrou

 • aktivitu vede Helena Kerhartová
 • děti jsou přijímány na základě zájmu rodičů a doručení vyjádření klinického logopeda
 • aktivita je bezplatná 

Všechny tyto aktivity probíhají pravidelně podle rozvrhu

Každý měsíc do naší školky přijíždí divadelní skupina „Šeherezáda“ s loutkovým divadelním představením.

Každým rokem se účastníme plaveckého kurzu na plaveckém bazéně ve Skutči, v rozmezí deseti lekcí.