Akce školy

Výlet za odměnu - VIDA park a Brněnská přehrada

     Ještě než se začalo s výukou v novém školním roce, někteří žáci od 2. po 9. třídu vyrazili na výlet, který jim byl odměnou za sběratelské soutěže a čtenářskou výzvu z minulého školního roku.

     Výletu je účastnilo 33 žáků napříč třídami a také p. uč. Novotná (za organizování sběratelských soutěží), p. uč. Procházková (za čtenářskou výzvu) a p. uč. Brožková (třídní učitelka 4. třídy), protože ze 4. třídy si odměnu zasloužilo nejvíce žáků.

Mapa VIDA parku
U vstupu
Prolézačky a skluzavka ve VIDA parku.
Vodní svět aneb voda, to je živel
Simulátor zemětřesení
Je libo si vyrobit vlastní raketu?
Jak funguje vaše srdce?
Archimédův šroub aneb jak dostat vodu do výšky
Simulátor zemětřesení podruhé
Hydraulické zařízení aneb co se učí v sedmičce
O zvuku aneb jak zní ladička
O zvuku aneb jak zní ladička
Jak vypadá zvuk
Zní zvuk jinak ve vodě?
VIDA park shora
VIDA park shora
VIDA park shora
A na závěr nezbytné suvenýry
Mapa Brněnské přehrady - z Bystrce až do Veveří a zpět
Čekáme na nalodění
Konečně můžeme na loď
Je velké teplo, ale výhled máme pěkný.
Horní paluba - pravobok
Připlouváme pod hrad Veveří
Výšlap je to náročný.
Za tu námahu to stálo.
Zase pevnýma nohama na zemi
Opouštíme přístaviště Bystrc. Teď jen zvládnout náročnou cestu autobusem zpět.

Nabídka školních akcí

Pro š.rok 2019/20 zjišťujeme předběžný zájem o :

 

Typ akce

Kde

Pro

Odhad ceny

Ano

Ne

Pozn.

1.

Škola v přírodě

Do 100km od Rosic

Tři, dva, jedna, start! První třída právě začíná

Už se k vám donesla ta novina? Naše první třída právě začíná! Všem na vědomí dáváme, že osmnáct nových žáčků vítáme! Ať se jim ve škole dobře daří a vydrží jim úsměv v tváři! Tak jako 2. září…


Divadelní předplatné VČD 2019/2020 pro žáky 2. stupně a dospělé

Ve školním roce 2019/2020 bude možné celkem šestkrát navštívit Východočeské divadlo Pardubice, a zhlédnout tak zdařilé kousky z domácího repertoáru, a nejen z něj. Předplatné se zahajuje v září 2019 a končí v červnu roku následujícího. Divadelní předplatné probíhá v týdnu a to po vyučování. Na divadelní předplatné by se jezdilo buď linkovým autobusem, či objednanou autobusovou dopravou (dle počtu zájemců).

Závaznou přihlášku je třeba odevzdat p. uč. Procházkové do 6. 9. 2019. Dospělí zájemci se mohou nahlásit také do 6. 9. 2019 u pí. uč. Procházkové.


Prázdniny ve škole

Skončil další školní rok, dětem odstartovaly prázdniny, nejmilejší období dětství

Letošní rok kromě jiného byl ve znamení stavebních prací na školním pozemku. V tuto chvíli vidíme hrubou stavbu budoucí mateřské školy, která v nejbližší době dostane novou střešní krytinu. O prázdninách pak má dojít k propojení nové budovy s budovou školy v místech současné školní družiny.

Školní akademie MŠ a ZŠ 26.6.2019

      Ve středu 26.6.2019 proběhla již tradiční školní akademie. Konala se opět v prostorách rosické cihelny tak jako minulý rok. Novinkou bylo, že letos na akademii vystoupili kromě žáků základní školy, také děti z mateřské školy.

     Inspirací pro letošní akademii nám byl Malý princ, asi nejznámější dílo francouzského spisovatele a pilota de Saint – Exupéryho.

Školní výlet 6. třídy - ZOO Dvůr Králové

Ve čtvrtek 20. 6. jsme se vydali na výlet do ZOO Dvůr Králové. Bŕzy ráno jsme vyjeli vlakem z Chrasti a za necelou hodinu a půl už jsme byli na místě. Autobusem jsme přejeli z nádraží do zoo, kde na nás čekala lektorka se vzdělávacím programem, žáci si vybrali program ŠELMY. S lektorkou jsme procházeli jednotlivé šelmy a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých infoŕmací ze života šelem, což se žákům bude hodit v 7. třídě v hodinách přírodopisu. Nakonec programu dostali žáci úkoly a podle různých indicií měli najit a vyfotit správnou šelmu. Všem se to povedlo. Také jsme obdrželi pracovní listy, které jsme řešili v posledním týdnu školy.

Školní výlet deváťáků

Deváťáci se letos rozhodli pro dvoudenní školní výlet. Abychom nestrávili moc času cestováním, vybrali jsme "destinaci", kterou máme relativně blízko a přesto tam málokdo ze současné devítky byl - cílem našeho výletu byl kemp Yachtclub na Seči, Ústupkách. Bydlení jsme si museli obstarat sami :-). Žáci bydleli ve vlastních (nebo vypůjčených) stanech, které jsme si museli dovést (tímto děkuji doprovodnému vozidlu p. asistentce Kyselové - jejíž auto bylo až po střechu naloženo stany, spacáky, karimatkami, taškami, jídlem a dalšími nezbytnostmi) a které si žáci museli sami postavit.

Projektový den 100 let REPUBLIKY

V pátek 14. června 2019 si žáci 8. a 9. třídy připravili projektový den pro své mladší spolužáky. Na projektu "100 let REPUBLIKY" jsme pracovali celý rok. V prvním pololetí každý z žáků písemně zpracoval vybrané téma (Vznik ČSR, 100 let módy, Auta prezidentů, Vývoj armády atd.). Výsledným produktem této půlroční práce bylo speciální číslo Rosíku (k zakoupení během vernisáže na cihelně). V druhém pololetí jsme se zaměřili na samotný projektový den. Cílů jsme měli hned několik. Seznámit mladší spolužáky s dějinami posledních 100 let, motivovat je k zájmu o historii, zapojit celou školu a posílit spolupráci a komunikaci mezi staršími a mladšími dětmi. Celkem bylo připraveno 14 stanovišť, které musely děti splnit. Na konci je čekala sladká odměna.

Sportovní úspěch - Stříbrný certifikát

Naše škola získala Stříbrný certifikát za aktivní účast v projektu Sazka olympijský víceboj 2018/2019 v rámci kampaně Česko sportuje. Bylo zapojeno 87% žáků.

Žáci po celý rok plní v hodinách tělesné výchovy jednotlivé disciplíny, za které jsou jako jednotlivci oceněni diplomem a je jim doporučeno, který sport by byl pro ně nejvhodnější.

Stránky

Subscribe to RSS - Akce školy