Akce školy

U stolu aneb není lžička jako lžička

Není lžička jako lžička a totéž platí i pro vidličky a nože... Do tajů správného stolování nás přijel zasvětit pan Jan Honza Lušovský - kreslíř a pedagog v záležitostech etikety. Pod záštitou Jednoty Hlinsko vzdělává pan Lušovský žáky v celém regionu. S elegancí představuje prostřené stoly, nešetří názornými ukázkami ani historkami ze života, včetně těch, které se odehrály na dvoře anglické královny. Díky jeho návštěvě v rosické škole jsme zase o něco chytřejší, alespoň co se společenského chování týká. Teď už zbývá jen přenést poznatky z tělocvičny k jídelním stolům.

Za kolektiv pedagogů M. Pavlíková

Rosický masopust: než dáme masu sbohem…

 

Pojďme se schovat pod masku a na pár hodin být někým jiným. Pojďme si připomenout alespoň zlomek z tradice našich předků, která nešetřila veselím, hojností a bujarostí, rozpustilostí i hlukem. Tradice, která stírala rozdíl mezi bohatým a chudým, mistrem a učedníkem i sluhou a pánem. Každý se snažil ukrojit si z radovánek ten největší kus. Všichni si chtěli užít závěr masopustu, aby byli připraveni na následující střízlivé předvelikonoční období.

Masopust, masopust, až to sníme, bude půst… (lidová)

Noc s Andersenem 2019

Noc s Andersenem 2019

Anglické představení Jack and Joe

V úterý 19. 2. 2019 jsme s druhým stupněm vyrazili do Chrudimi na anglické představení Jack and Joe. Hlavním hrdinou byl Jack, který hledal doktora pro svého umírajícího bratra Joa, který se otrávil jedovatou houbou. Při svém hledání Jack potkal spoustu dalších postav, například vesničana Mikea, pumpařku Betsy a další. Nakonec vše dobře dopadlo, Jack získal lék od indiánské ženy a Joe byl zachráněn.

Abychom konverzacím postav lépe porozuměli, provázela nás celou hrou bohyně anglického jazyka, která postupně rozbalovala balíčky anglické slovní zásoby. Uložili jsme si tedy do své paměti nová slovíčka a fráze a navíc jsme se ještě příjemně pobavili.

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 10. 4. 2019 se bude konat školní kolo anglické olympiády. Na prvním stupni proběhne během hodin anglického jazyka v dané třídě, na druhém pak budou žáci rozděleni do dvou skupin - 6. se 7. třídou, 8. s 9. třídou. Přesný čas bude upřesněn. Těšíme se na Vaše výkony!

Leden, na lyžák jedem

Letošní zima je k lyžařům více než přívětivá, čehož jsme s velkou chutí také poslední lednový týden využili. Poslední lednovou sobotu jsme v zasněženém ránu zamávali rodičům a vyrazili do výcvikové základny. Tou se nám již desátou sezónu stala Horská Chata Na Rozcestí v Českých Petrovicích. Už po obědě jsme všichni měli lyže na nohou a rozděleni do družstev zahájili výcvik. Pod vedením instruktorů Karla a Jakuba a rosických kolegyň Vlaďky, Jarči a Radky se do dvou dnů opravdu každý dopravil vlekem nahoru a po svých zase dolů, zatočil, zabrzdil a piloval pluh i carvingové oblouky. Zájemci vše mohli proložit i snowboardem. A aby tělo mělo prostor i na relax, jedno odpoledne jsme ho pořádně vymáchali v termálních teplých pramenech ve Velkých Losinách.

poprvé na vrcholu
k výcviku připraveni
ski bar
bitva
to jsme my
lyžníci
závody
cíloví rozhodčí
mladší dívky - stupně vítězů
stupně vítězů - mladší žáci
stupně vítězů - starší žákyně
stupně vítězů - starší žáci
na skok v Losinách

Pololetí u třeťáků

Půlka třetího ročníku je za námi. Jsme již dostatečně zabydlení v naší nové třídě na druhém konci školy. Nemáme sice nikdy šanci dostat se do jídelny jako první, zato ale vždy již během dopoledne cítíme, co chystají paní kuchařky k obědu:-).

Co nového za ten půlrok uvízlo v hlavičkách třeťáků, na čem chtějí zapracovat a jaké vědomosti a dovednosti jim ještě chybí, shrnuli dnes do "pololetního" dopisu. Mimo dlouhodobých plánů připojili ještě výhled na zasloužené prázdniny.

Po stopách českých vynálezců

Kontaktní čočky, elektrická tramvaj, první automobil v Rakousko-Uhersku, lodní šroub, ruchadlo, remoska, bleskosvod, semtex, ale také třeba slovo robot nebo kostka cukru. To všechno daly České země světu. Hned několik vynálezů je spojeno dokonce s naším regionem, a proto nemůžeme nic ponechat náhodě. Začínáme se připravovat na možnou dráhu vynálezců. Inspirací je nám chemik Otto Wichterle, který sestavil svůj první přístroj na výrobu kontaktních čoček ze stavebnice Merkur. Že spojování kovových součástek šroubky a matičkami nebude jen tak, zjistily děti („zhýčkané“ LEGEM) celkem záhy. Od původních plánů sestavit saně nebo lyžaře pak většinou upustily a smontovaly „základního“ panáčka.

Úspěch ve výtvarné soutěži

V prosinci se někteří žáci 4. a 7. třídy zúčastnili výtvarné soutěže Evropské vánoční ozdoby, kterou vyhlásilo Eurocentrum Pardubice. Do této soutěže se zapojlo 11 škol z Pardubického a Královéhradeckého kraje s 92 výtvarnými pracemi. Natálie Víšková ze 4. třídy se v silné konkurenci umístila na krásném 2. místě a vyhrála hodnotnou cenu - rodinnou hru o Evropské unii z nakladatelství Albi. Natálce blahopřejeme, přejeme další výtvarné úspěchy a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Dějepisná olympiáda - okresní kolo

Ve středu 16. 1. 2019 vyjeli tři žáci z devátého ročníku reprezentovat naši školu v dějepisné olympiádě. Okresní kolo 48. ročníku DO se konalo v DDM Chrudim (Dům dětí a mládeže). Téma letošního ročníku je : „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“.

Stránky

Subscribe to RSS - Akce školy