Akce školy

Masopust

Masopust aneb začalo masopustní období, ale maškary zůstanou doma

Příprava na příjímací zkoušky od České školní inspekce

Vážení rodiče, milí žáci,

Česká školní inspekce nyní zpřístupnila  testy na přijímací zkoušky v mobilní aplikaci.

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.

Podrobnosti v přílohách

 

Důležité termíny pro zákonné zástupce vycházejících žáků

Dovoluji si připomenout všem vycházejícím žákům a zákon. zástupcům termíny, na kterých jsme se dohodli:

- 2.2. 2021 obdrží žáci přihlášky vytištěné školou, což je velké usnadnění Vaší práce ( žáci nemusí opisovat vyučovací předměty za 8. ročník + 1. pololetí 9. ročníku + známky). Termíny k dostavení se ke škole obdržel každý žák na svůj chat. Termíny jsou v rozmezí 14:10 - 15:30 hod. z důvodu dodržení nařízení o nesetkávání se.

- 9.2. mi každý žák dodá vyplněnou přihlášku včetně zdravotního potvrzení na přihlášce

Strom jako dárek

          Mezi lednová výtvarná témata šesťáků patřil opuštěný strom v zimní krajině. Ptala jsem se svých žáků, zda se při distanční výuce necítí být tak trochu opuštěni jako jimi nádherně ztvárněný dřevěný velikán. Na štěstí mě všichni ujistili, že sami nejsou a že se opuštěni necítí. Přeci jen teplo domova a blízkost sourozenců a rodičů nás drží vždy nad vodou. A to je velmi dobře.

          Své kouzelné stromy posílají šesťáci jako dárek všem spolužákům k úspěšnému ukončení prvního pololetí.

Vysvědčení 1. třída

Vysvědčení 1. třída


Ve čtvrtek 28. 1. 2021 se prvňáčci dočkali svého prvního vysvědčení. Od rána se nemohli dočkat chvíle, kdy jim bude výpis vysvědčení předán. První dvě hodiny pilně pracovali, aby se třetí vyučovací hodinu mohli podívat za odměnu na slíbenou pohádku. Konečně nastala poslední hodina, při které žáčci měli hodnotit svoji školní práci za celé pololetí. S velikou zvědavostí a radostí si převzali svá vysvědčení a drobné dárečky, které jim udělaly radost. Domů odcházeli s nadšením a nedočkavostí se pochlubit svým rodičům a blízkým svými výsledky.

ŠD - platby - účastníci přihlášeni do zájmového vzdělávání

Vážení rodiče,

 

 Platbu za školní družinu na následující měsíce (únor–červen) uhraďte do 31.1.2021.

Částku  600 Kč zašlete na číslo účtu: 195425286/0300

Variabilní číslo - 602XXX – druhé trojčíslí z variabilního čísla ze stravného.

 

V případě, že nebude správně vyplněn variabilní symbol, nelze platbu přiřadit a bude vrácena zpět na účet.

 

V případě neuhrazení platby za školní družinu v řádném termínu zanikne možnost navštěvovat školní družinu, a to s účinností od 1. 2. 2021.

Projektový den "Zima okolo nás" - 2. třída

Projektový den "Zima okolo nás" – 2. třída

 

Projektový den "Zima v přírodě" - 1. třída

Projektový den "Zima v přírodě" - 1. třída


Nové logo školy

Po sloučení mateřské školy a základní školy jsme hledali logo, které vystihne toto propojení a bude nás reprezentovat. Do jeho realizace se zapojili žáci i pedagogové z naší školy, kteří měli možnost navrhnout jeho podobu. Ze všech námětů byl vytvořen finální návrh loga, který symbolizuje spojení obou škol a jejich hlavní charakteristické znaky. Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout jeho finální formu v barevné a černobílé verzi.

"PŘÍRODA KOLEM NÁS" - celostátní výtvarná soutěž pro děti - odevzdání prací.

Milé děti.

Správa Národního parku Podyjí vyhlašuje XXI. ročník celostátní výtvarné soutěže "PŘÍRODA KOLEM NÁS" - termín odevzdání prací do 31.3.2021.

Z důvodu distanční výuky pracujte na svých pracích doma, po návratu do školy mi práce odevzdáte a já je pošlu všechny najednou na soutěž (kromě žáků 1. třídy, kteří jsou zapojeni do soutěže v rámci výuky s tř. uč. Staňkovou).

Stránky

Subscribe to RSS - Akce školy