2.společná schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. třídy

 Ve čtvrtek 24.1.2019 se uskuteční schůzka výchovné poradkyně se zákon. zástupci vycházejících žáků. Na této schůzce budou předány zákon. zástupcům zápisové lístky a podány informace k vyplňování přihlášek, k termínům odevzdání přihlášek k podpisu, ...  Schůzka se proběhne v učebně 9. třídy od 15.30 hod.